Roman Kotapski

Konsultant i wdrożeniowiec w zakresie budżetowania i controllingu

Specjalizuję się w doradztwie i wdrażaniu systemów rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu. Dysponuję szeroką wiedzą dotyczącą wdrażania systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach.

Ekspert w zakresie wdrażania systemów budżetowania i zarządzania kosztami. Współpracuje z przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi, handlowymi, komunalnymi, usługowymi, produkcyjnymi, szpitalami oraz stacjami radiowymi. Autor licznych artykułów z zakresu budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości. Autor i współautor książek. Członek Rady Programowej magazynu „Controlling i Zarządzanie” oraz Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV.

USŁUGI DORADCZE

* Analiza kosztów
* Kalkulacja cen i kosztów oferowanych produktów i usług
* Badanie rentowności produktów i usług
* Planowanie przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa
*Analiza wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
* Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
* Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu
* Raportowanie dla zarządu
* Audyt systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu
* Audyt funkcjonowania budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie
* Projektowanie zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Audyt systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji Hydromel Sp. z o.o. w Końskim
Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV SA w Siechnicach
WOMAK Gamma Sp. z o.o. we Wrocławiu
WOMAK ALFA Sp. z o.o. we Wrocławiu
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w Bogatyni
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej
PROGRAFIX Sp. z o.o. w Dębicy
PIXEL Sp. z o.o. Bydgoszczy

Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania i controllingu
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej
Budżet centrum handlowego dla WOMAK GAMMA Sp. z o.o. we Wrocławia
RENEVIS Sp. z o.o. we Wrocławiu
HASTA Sp. z o.o. we Wrocławiu
Biurovita Sp. z o.o. we Wrocławiu
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD sp. z o.o. w Bogatyni
Radio Katowice SA

Koncepcja systemu budżetowania i controllingu
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ SA
WOMAK Gamma Sp. z o.o. we Wrocławiu
WOMAK ALFA Sp. z o.o. we Wrocławiu
PIXEL Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Opracowanie zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
(zespół 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie, zespół 5 Koszty według typów działalności,
zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem)
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
THERISMOS Sp. z o.o. Drukarnia&Wydawnictwo we Wrocławiu
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej
TITANUM Sp. z o.o. we Wrocławiu
HASTA Sp. z o.o. we Wrocławiu
Biurovita Sp. z o.o. we Wrocławiu
RENEVIS Sp. z o.o. we Wrocławiu
WOMAK Gamma Sp. z o.o. we Wrocławiu
WOMAK Alfa Sp. z o.o. we Wrocławiu
Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA we Wrocławiu

Kalkulacja cen i kosztów
Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży Sp. z o.o.
Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu Sp. z o.o.
Opracowanie zasad i instrukcji kalkulacji kosztów usług wewnętrznych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla Urzędu Gminy w Lubinie
Zasady rozliczania kosztów transportu własnego RENEVIS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Nadzór nad wdrożeniem systemu informatycznego wspomagający controlling klasy business inteligence PROPHIX

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubinie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu

INNE USŁUGI

Opracowanie założeń i instrukcji sporządzania raportu o działalności spółki dla Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
System rozliczeń kosztów dla sporządzenia wniosku taryfowego zbiorowego zaopatrywania w wodę i odbioru
i oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie pod kątem rekomendacji odnośnie dalszych kierunków rozwoju FAZBUD INSTAL Sp. z o.o. w Rogowcu
Analiza możliwości zakupu zestawów samochodowych RENEVIS Sp. Z o.o. we Wrocławiu
Opinia dotycząca określenia terminu powstania przesłąnek do zgłoszenia upadłości INVESTMENTS Sp. z o.o.
we Wrocławiu
Nadzór nad wdrozeniem systemu controllingu PROGRAFIKS Sp. z o.o. w Debicy

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

tel. (+48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
www.platformawiedzy.com.pl