SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

Procesy bazodanowe controllingu

Sesja: 22-23 kwietnia 2021 r.
1. dzień – godz. 9.00 do 16.00
2. dzień – godz. 9.00 do 16.00

👉 CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb analitycznych, zawierającego co najmniej następujące elementy:
(Pod) Proces ETL (Extract, Transform, Load)
Zasilenie hurtowni danych danymi z różnych źródeł danych, w tym, w szczególności, z rozproszonych plików MS Excel, MS Access oraz baz serwerowych na przykładzie MS SQL Server lub MySQL
(Pod) Proces DTS (Data Transforming System)
Czyszczenie danych, grupowanie danych, optymalizacja przechowywania, efektywność odczytu, słownikowanie, w tym słownikowanie danymi, tworzonymi ad-hoc, konsolidacja, odpiwotowywanie (unpivot) – tworzenie jednej miary z danych w wielu plikach w strukturze tabelarycznej, np. pozycje budżetowe w tabeli w pionie, miesiące w poziomie – jedna miara i jej pełne poatrybutowanie ma na celu efektywną pracę w excelowej tabeli przestawnej.
Celem głównym jest zatem stworzenie efektywnej platformy danych analitycznych.

👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

✅ Przekazanie uczestnikom – do ściągnięcia ze strony internetowej – materiałów szkoleniowych w formie plików.
✅ Przeprowadzenie zajęć oraz warsztatów z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Analitycy (ogólnie), analitycy danych biznesowych (w szczególności), sprzedawcy, kadra menedżerska – wszyscy, dla których praca z dużo ilością danych jest codziennością. W szczególności analitycy budżetowi.

PROGRAM

POWTÓRZENIE PROCESU TWORZENIA WŁASNEJ BAZY DANYCH „TABELA LUDZIE”
ZE SZKOLENIA „  SQL DLA PRACUJĄCYCH W EXCELU – POZIOM I”
Szczegółowe powtórzenie materiału

Automatyzacja procesu

PROCES „KONSOLIDACJA DANYCH”
Konsolidacja rozproszonych danych z wielu plików Excela, tu: edytowanych na platformie MS OneDrive
przez Internet
Poprawianie danych
Tworzenie nowych atrybutów
Omówienie tematu pobierania danych z platform „chmurowych”

PROCES „WYKONANIE”
Konsolidowanie danych o bardziej złożonej strukturze.

Wielopoziomowe słownikowanie danych.
Atrybuty własne i atrybuty obce (update skorelowany).

PROCES „DANE BUDŻETOWE”
Gdzie są i ile ich jest – wymiary naszego budżetu? Dlaczego nie w jednym pliku? Dlaczego system budżetowy

jest tak rozproszony?
Odpiwotowanie – tworzenie jednej miary.
Różne metody zasilania danymi budżetowymi.
Czy naprawdę trzeba kupować specjalistyczny system budżetowy?

PROCES „WYKONANIE+BUDŻET”
Określanie wymiarów analitycznych.

 Przetwarzanie danych dla potrzeb porównania budżetu z wykonaniem.
 Optymalizacja procesu – Że co?! Że to wszystko w 3 sekundy? Jednym klikiem.

KONSUMPCJA EFEKTU – EFEKTYWNA ANALIZA DANYCH
 
Tabela przestawna + nieznane opcje tabel przestawnych.

 Funkcje bazodanowe – wpisujesz funkcję Excela i masz, co chcesz.
 Dyskusja, prezentacja przykładów praktycznych.

👉 PROWADZĄCY

Wojciech Gardziński

Trener i szkoleniowiec, wieloletni praktyk controllingu. Zrealizował ponad 100 wdrożeń własnych narzędzi controllingowych AFIN.NET i AfinScript (wybrani klienci: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PKP Energetyka, PGE Elektrownia Opole, Ronal Polska). Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów o MS Excel i bazach danych w zastosowaniach controllingowych, a także współautorem koncepcji SOA (Spreadsheet Oriented Architecture). Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu Excel, VBA, Access, SQL. Jest współautorem oraz wykładowcą programu Studiów Podyplomowych „Excel w Controllingu dla Zaawansowanych” prowadzonych od 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

👉 CENA

Cena za 1 osobę: 890 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (do ściągnięcia ze ze strony internetowej).

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/