Szczególne aspekty umów IT

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z szczególnymi aspektami umów IT, które ze względu na swój przedmiot wymagają specjalistycznego podjeścia. Słuchacze otrzymają w szczególności wiedzę w zakresie sporządzania i negocjowania umów IT.

ODBIORCY

Szkolenie jest dedykowane osobom odpowiedzialnym za negocjacje umów oraz wdrażanie systemów informatycznych, w szczególności pracownikom działów IT, pracownikom działów zakupów, menedżerom odpowiedajacych za IT, prawników odpowiedzialnych za prowadzenie projektów IT.

PROGRAM

Program komputerowy – definicja
Charakter prawny umowy
* Umowa o dzieło
* Umowa o świadczenie usług
* Umowa o przenisienie praw autorskich/umowa licencyjna
* Umowa sprzedaży
* Umowa najmu
Modele realizacji zamówienia
* Model kaskadowy (waterfall)
* Model zwinny (agile)
Przedmiot umowy
* Wykonanie analizy przedwdrożeniowej
* Wykonanie, udostępnienie i wdrożenie określonego oprogramowania
* Określenie harmonogramu wykonywania umowy
* Własność intelektualna (przeniesienie praw, licencja, oprogramowanie osób trzecich, otwarte licencje)
* Transfer know-how
Istotne oświadczenia stron
Określenie zasad współdziałania stron
Zabezpieczenie stron
* Zasady dotyczące odpowiedzialności stron umowy
* Kary umowne
* Depozyt notarialny
Odbiór – kontrola jakości
Zasady świadczenia usług rozwoju
Zasady świadczenie usług serwisowych
Zasady świadczenia usług hostingu
Formy zakończenie projektu/współpracy

PROWADZĄCY

Jakub Zawadzki

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany od 2016 r. Specjalizuje się w prawie autorskim i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów IT. Prowadzi również bieżące doradztwo prawne w zakresie praw własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów – oraz zabezpieczenia szeroko rozumianej własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami publicznymi. Sporządza i opiniuje ekspertyzy, umowy oraz regulaminy pod kątem praw własności intelektualnej. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży paliwowej, lotniczej oraz producenckiej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/