Szkolenie dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej– szkolenie on-line

Sesja: 24 czerwca 2021 r., godz. 9.00 – 14.30

×

Szkolenie dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej– szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 390 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest wprowadzenie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w różne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną omówione różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz praktyczne aspekty, tj. jak wystawić fakturę, jak się rozliczyć z ZUS.
  Przedsiębiorca zapozna się z podstawowymi obowiązkami, które musi wypełniać niezależnie od tego czy posiada biuro rachunkowe, czy decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości.

   ✍ ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy struktur, właściciele biur rachunkowych, kancelarii notarialnych, doradców podatkowych, radców prawnych i inni.

  PROGRAM

  1. Omówienie zakresu ustawy Prawo przedsiębiorców
  Omówienie form rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Polsce
  Omówienie dodatkowych elementów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej
  Omówienie daty rejestracji, a daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
  2. Formy prowadzonej działalności gospodarczej
  Jednoosobowa działalność gospodarcze
  Spółki osobowe
  Spółki kapitałowe
  3. Etapy zakładania działalności gospodarczej, obowiązki ewidencyjne i podatkowe
  Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
  Inne istotne zgłoszenia
  4. Formy prowadzenia rozliczeń podatkowych
  Zasady ogólne
  Podatek liniowy
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Karta podatkowa
  5. Podstawy z ZUS
  Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  Obowiązki ewidencyjne
  Terminy zgłoszeń i składania deklaracji
  ZUS PUE-omówienie systemu
  6. Obowiązki ewidencyjne dla nowych przedsiębiorców
  Rejestracja dla celów VAT-omówienie konieczności rejestracji lub jej braku, warunki, deklaracje
  JPK VAT – kogo dotyczy
  7. Ważne elementy podatkowe dla celów prowadzonej działalności gospodarczej
  Biała lista podatników
  Mikrorachunek podatkowy
  JPK_VDEK w 2021 roku
  Wystawianie faktur

  PROWADZĄCE

  Patrycja Kubiesa

  Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale krakowskim. Doświadczenie zdobywała w branży budowlanej i energetyce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

  Monika Brzostowska

  Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13753. Doświadczona księgowa i doradca procesów biznesowych. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale białostockim. Ukończyła kurs podstaw rachunkowości oraz specjalisty ds. rachunkowości- samodzielnego księgowego w SKwP. Pracowała również w dziale księgowym spółki prawa handlowego. Specjalizuje się głównie w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 390 zł + 23% VAT

   

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/