Sztuka skutecznej prezentacji

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie:
* przygotować prezentację: treść, motyw przewodni, tytuł…
* określić zamiar prezentacji i ocenić jej efekt,
* poddać analizie własny styl prezentacji,
* radzić sobie z trudnym audytorium, rozwiązywać problemy w sytuacjach stresowych.
Poprzez wrzucenie uczestników na głęboką wodę, tzn. po 5 minutach warsztatów ma miejsce już pierwsza prezentacja. Trener widzi natychmiast naturalną reakcję uczestników – słabe i mocne strony prezentacji, co pozwala mu się skupić w trakcie dnia na wyeliminowaniu tych obszarów, które są problematyczne. Prezentacja jest formą komunikacji i można je skrócić do niezbędnego minimum poprzez przećwiczenie tzw. elevator pitch. Zajęcia są bardzo interaktywne, prowadzone warsztatowo. Ocena postępów ma miejsce zarówno przez trenera, jak i samych uczestników. Przeprowadzane są prezentacje, a następnie szczegółowo są one analizowane. Przeprowadzane są testy i ma miejsce autoanaliza.

ODBIORCY

Wszystkie te osoby, które prowadzą prezentacje oraz pragną podnieść swoje kwalifikacje, menedżerów dbających o skuteczność przekazu.

PROGRAM

Przygotowanie się do prezentacji
* 4 pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć zanim przystąpimy do prezentacji
* Zaplanowanie i rozłożenie w czasie prezentacji, zdefiniowanie, co jest celem naszej prezentacji
* Specyfika spotkań z klientem – prezentacje 1 na 1 vs prezentacje do większej grupy odbiorców
Treść prezentacji
* Części składowe prezentacji
* Czas trwania poszczególnych etapów
* Zakończenie prezentacji
Panowanie nad audytorium
* Rodzaje i wielkość audytorium
* Jak ukierunkowywać audytorium?
* Bezpośrednio i pośrednio nastawione audytorium
* Tytuły naszych prezentacji
Komunikacja w trakcie prezentacji
* Sztuka umiejętnego przedstawienia tematu
* Komunikacja werbalna i niewerbalna prezentującego
* Niezbędne elementy sukcesu prezentacji
Wywieranie wpływu na decyzje słuchaczy
* Pozytywna perswazja
* Wykorzystanie pomocy wizualnych w prezentacjach
* Rodzaj i styl używanego języka
* Elementy, które mają wpływ na obraz prezentera ze strony audytorium

PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/