Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – warsztaty on-line

Klijnij tutaj i pobierz materiały… ✅ Sesja: 21 września 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ ODBIORCY Warsztaty są kierowane do inwestorów oraz do wszystkich zainteresowanych osób, które zajmują się rentownością i ryzykiem projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze budowy nowych źródeł wytwórczych OZE, w szczególności menedżerów i pracowników pracujących w działach controllingu, finansów i rachunkowości…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL) – warsztaty on-line

Kliknij tutaj i pobierz materiały… ✅ Sesja: 28 września 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem warsztatów jest wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w nieruchomość komercyjną. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części warsztatów prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF Discounted Cash…