Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – warsztaty on-line

✅ Sesja: 26 maja 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem warsztatów jest wykonanie analizy finansowej dla projektu budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,0 MWp. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF Discounted Cash Flow) i…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL) – warsztaty on-line

✅ Sesja: 8 czerwca 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem warsztatów jest wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w nieruchomość komercyjną. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części warsztatów prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF Discounted Cash Flow) i zasady wykonywania…