Optymalizacja finansowania kosztów projektów rozwojowych i inwestycyjnych

Szkolenie in company (dedykowane) 👉 CEL I ZAKRES Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą planowania kosztów realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów takich jak dotacje unijne, dotacje krajowe, ulgi podatkowe na badania i rozwój – w celu optymalizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 👉 ODBIORCY Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do: ➡ członków zarządów, ➡…