Sztuka skutecznej prezentacji

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie: * przygotować prezentację: treść, motyw przewodni, tytuł… * określić zamiar prezentacji i ocenić jej efekt, * poddać analizie własny styl prezentacji, * radzić sobie z trudnym audytorium, rozwiązywać problemy w sytuacjach stresowych. Poprzez wrzucenie uczestników na głęboką wodę, tzn. po…