Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu oraz funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu
w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
* tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
* wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu
w przedsiębiorstwie,
* harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

ODBIORCY

Szkolenie jest skierowane do:
* zarządów, dyrektorów ekonomicznych, właścicieli przedsiębiorstw,
* dyrektorów finansowych,
* głównych księgowych,
* pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
* pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie, lub w których już taki system funkcjonuje.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą tworzyć koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie.

PROGRAM

Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie
Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu
Organizacja i zadania działu controllingu
Tworzenie koncepcji systemu budżetowania (ćwiczenia)
Mity budżetowania i controllingu (podsumowanie)

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/