Zarządzanie zmianą

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

* Przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania ludźmi (oraz sobą) w procesie zmian
* Uzyskanie przyzwolenia i przystąpienie do projektu zmiany
* Stworzenie dynamiki działań związanych z projektem
* Przewidywanie, uprzedzanie i minimalizowanie źródeł konfliktu
* Zaangażowanie każdego w podjęte działania
* Przyspieszenie i ułatwienie wdrożenia nowych narzędzi i metod

ODBIORCY

Menedżerowie zarządzający zespołami z różnych szczebli organizacji, kierownicy projektów, kierownicy zespołów zadaniowych, kierownicy zaangażowani w proces wdrażania zmian oraz ci liderzy, którzy uczestniczą w procesie zmian i chcą się dalej rozwijać.

PROGRAM

1. Stworzyć dynamikę zmiany
3 fazy transformacji organizacji lub systemu
Źródło, natura oraz sposoby wyrażania zastrzeżeń wobec zmian
Warunki, jakie należy stworzyć, aby móc zapobiec, bądź zniwelować czynniki hamujące proces zmian
Kształtowanie postawy pro-aktywnej w warunkach zmiany
2. Zdiagnozować projekt nowych funkcji osób
Zakres i cele projektu
Uwarunkowania zewnętrzne projektu
Umiejscowienie wewnętrzne: kartografia uczestników i określenie alternatyw
Globalna strategia wprowadzenia i rozwoju projektu
Budowanie konstruktywnej postawy
3. Komunikacja w kontekście zmiany
Różne kanały komunikacji
Potrzeby, jakie należy uwzględnić w procesie komunikacji
Radzenie sobie z obawami i oporem wobec zmian
Pułapki, których należy unikać: słownictwo i postawy
4. Optymalizacja metod pracy z ludźmi
Stworzenie modelu wspierania pracowników w czasie przeprowadzania zmian
Radzenie sobie z emocjami w procesie zmian
Reakcje osób poddawanych zmianom – różnice indywidualne
Czynniki konieczne do efektywnego przejścia przez proces zmian

PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/