Zmiany w podatku VAT w 2021 r. – szkolenie on-line

×

Zmiany w podatku VAT w 2021 r. – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Sesja : 27 stycznia 2021 r. – 9.00 – 16.00

  👉 CEL I ZAKRES

  Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, stale wprowadzane są nowe zmiany w podatkach, nakładające na podatników nowe obowiązki, choć w niektórych przypadkach również ułatwiające zasady rozliczeń.
  Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT, zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku, a także praktycznych problemów wynikających z nowych przepisów, bądź interpretacji organów podatkowych. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu nowych zagadnień dotyczących VAT i ich praktycznego stosowania.

  👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

  Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
  ✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy internetowej.
  ✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

  👉 ODBIORCY

  Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich osób mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

  PROGRAM

  1. Pakiet SLIM VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
  Likwidacja obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
  Nowa dokumentacja wymagana do ujęcia korekty in minus u wystawcy korekty
  Nowe zasady obniżenia podatku naliczonego na podstawie korekty po stronie odbiorcy
  Nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus
  Przepisy przejściowe – możliwość stosowania dotychczasowych zasad do końca 2021 r.
  Wydłużenie terminu na odliczenie VAT
  Podwyższenie limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości
  Prawo do odliczania VAT od zakupu usług noclegowych w związku z refakturą
  Nowe zasady przeliczania kursów walut
  Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów
  Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
  Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych
  Zmiany dotyczące procedury TAX FREE
  2. Praktyczne problemy dotyczące nowego pliku JPK_V7

  Korekty pliku JPK_V7 i czynny żal
  Kary za błędy w JPK_V7
  Problematyczne oznaczenia dla wybranych towarów i usług, typów transakcji, typów dokumentów
  Oznaczenia refaktur i korekt faktur
  3. Paragony z NIP i faktury uproszczone

  Objaśnienia Ministra Finansów w sprawie paragonów i faktur uproszczonych
  Wykazywanie faktur uproszczonych w JPK VAT
  4. Biała lista podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

  Split payment jako ochrona przed sankcjami
  Zasady składania zawiadomienia do urzędu skarbowego
  5. Kasy fiskalne w 2021 r.

  Wymóg wymiany kas fiskalnych na kasy online
  Paragony elektroniczne
  6. Nowa matryca stawek VAT – podsumowanie zmian

  Zmiana klasyfikacji z PKWiU na CN
  Zmiana stawek VAT dla wybranych towarów
  Wiążąca Informacja Stawkowa
  7. Podsumowanie zmian dotyczących rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (tzw. Quick fixes)

  Wymogi dla 0% stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  Opodatkowanie VAT transakcji łańcuchowych
  Dostawa do magazynu konsygnacyjnego typu call-off
  8. Planowane zmiany

  Pakiet VAT e-commerce – zmiany od 1 lipca 2021 r.
  Podatkowa grupa VAT
  Ustrukturyzowane faktury elektroniczne i Centralna Baza Faktur
  9. Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT

  👉 PROWADZĄCA

  Janina Fornalik

  Doradca podatkowy, partner w Zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym – poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Andersen i Ernst & Young). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych, współautorka komentarza do Dyrektywy VAT oraz publikacji “Obowiązkowy split payment”, autorka publikacji „VAT w samorządach”. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień związanych z podatkiem VAT.

  👉 CENA

  Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  👉 KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/