fbpx

BDO – krok po kroku – warsztaty on-line

×

BDO – krok po kroku – warsztaty on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  27 wrzesień 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Podczas warsztatów dokonamy przeglądu obowiązujących przepisów w zakresie odpadów, w tym przekazywania odpowiedzialności za wytworzone i odprowadzone odpady. Pokażemy, jak w praktyce radzić sobie z kontrolą w zakresie gospodarki odpadami. Będziemy mówić ponadto o karach obowiązujących w gospodarce odpadami oraz o tym jak działać, by tych kar unikać.

  ODBIORCY

  Warsztaty są kierowane przede wszystkim do:
  ➡ pracowników rozpoczynających swoją przygodę z gospodarką odpadami i pracą z rejestrem BDO we wszystkich przedsiębiorstwach i urzędach
  ➡ pracowników zajmujących się odbiorem odpadów
  ➡ urzędników zajmujących się gospodarką odpadami

  PROGRAM

  1. BDO – rejestr podmiotów
  ➡ jakie podmioty mają obowiązek zarejestrować się w systemie BDO
  ➡ jakie podmioty są wpisywane do BDO „z urzędu”
  ➡ jakie podmioty są zwolnione z wpisu do BDO
  ➡ kryteria rejestracji dla podmiotów wytwarzających odpady
  2. Wniosek rejestrowy
  ➡ sporządzenie
  ➡ wysłanie
  ➡ sposób rejestracji po raz pierwszy
  3. Pierwsze i kolejne logowania do BDO
  ➡ przypisanie konta podmiotu do użytkownika
  ➡ siedziba podmiotu – dodawanie miejsc prowadzenia działalności
  ➡ odpady wytwarzane na terenie całego kraju – świadczenie usług, inwestycje liniowe
  4. Tworzenie kont użytkowników
  ➡ użytkownik główny i jego rola w BDO
  ➡ użytkownik podrzędny i jego rola w BDO
  ➡ czy ilość użytkowników w BDO jest ograniczona
  ➡ kto może być użytkownikiem głównym, a kto podrzędnym
  5. Wniosek aktualizacyjny, wniosek o wykreślenie
  ➡ tworzenie wniosku
  ➡ zasada wykorzystania wniosku aktualizacyjnego
  ➡ kiedy tworzymy wniosek o wykreślenie
  6. Ewidencja odpadów w rejestrze BDO
  ➡ podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji w BDO
  ➡ ewidencja uproszczona – karta przekazania odpadu
  ➡ ewidencja pełna – karta ewidencyjna + karta przekazania odpadu
  ➡ tworzenie i wypełnianie kart ewidencji odpadów
  ➡ tworzenie i wypełnianie kart przekazania odpadów
  ➡ planowana zatwierdzona karta przekazania odpadów – różnice
  ➡ karta ewidencji odpadu, a stany magazynowe
  ➡ wycofanie karty przekazania odpadu
  ➡ odrzucenie karty przekazania odpadu, korekta i ponowne zatwierdzenie
  7. Opłata rejestrowa; opłata roczna w BDO
  ➡ jakich podmiotów dotyczy
  ➡ zwolnienia
  8. Kogo dotyczy umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach
  9. Sprawozdawczość w odpadach krok po kroku
  ➡ kto ma obowiązek składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach
  ➡ uprawnienia do sporządzenia sprawozdania
  ➡ uprawnienia do wysłania sprawozdania
  ➡ korekta sprawozdania
  10. BDO – kary administracyjne; grzywna
  POBIERZ MATERIAŁY…

  PROWADZĄCA

  Sabina Kościsz
  Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem warsztatów praktycznych w tych obszarach (w tym także projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych). Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Posiada długoletnie doświadczenie jako główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej, studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie systemów zarządzania ISO. Prywatnie menedżer ds. ochrony środowiska, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej, mediator w administracji.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top