fbpx

SZKOLENIA WEWNĄTRZFIRMOWE

✅  Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących tabel przestawnych, tworzenia raportów na podstawie kilku tabel, pobierania i przekształcania danych w

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Przygotowanie do wdrożenia KSeF to duże wyzwanie, nie tylko od strony technicznej i zmian w systemach IT, ale również wymaga zmian

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Warsztat uwzględnia szczególne zasady powierzania pracy osobom pochodzącym z Ukrainy na podstawie specustawy oraz zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29 stycznia

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Osiągnięcie sukcesu w swojej roli jest sprawą niezmiernie ważną, nie tylko dla samego CEO (dyrektora), ale również stanowi określony element ogólnych możliwości firmy.

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących programowania VBA w MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę z tym programem.

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Dane przechowywane i prezentowane są w różnych formach. W zależności czy komunikacja będzie przekazywana cyfrowo czy papierowo, należy dobrać właściwe narzędzie. Ważne,

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Dane przechowywane i prezentowane są w różnych formach. W zależności czy komunikacja będzie przekazywana cyfrowo czy papierowo, należy dobrać właściwe narzędzie. Ważne,

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Kurs jest przeznaczony dla osób potrzebujących wprowadzenia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektem inwestycyjnym w przemyśle. Podstawowym celem jest przygotowanie

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Microsoft w pakietach dla przedsiębiorstw zawarł kilkanaście aplikacji, z których każdy może korzystać bez dodatkowych opłat. Czemu zatem przedsiębiorstwa z nich

✅ Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES W trakcie szkolenia uczestnicy zyskają wiedzę z zakresu budowania marki osobistej w sytuacjach zawodowych, na ścieżkach kariery, w miejscach pracy i w swojej

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie zmodyfikowanej i sprawdzonej w praktyce metodyki Balanced Scorecared; dopasowanej do potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstwa, umożliwiającej skuteczne reagowanie

✅ Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi błędami w procesie przygotowania i realizacji postępowania przetargowego oraz pokazanie sposobów oraz metod ich

✅  Szkolenie in company (dedykowane, 2 dni) ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących programowania w VBA w MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę

✅  Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych rozwiązań związanych z wdrożeniem systemów IT w firmach. Liczba takich wdrożeń w ostatnich latach znacząco wzrosła,

✅  Szkolenie in company (dedykowane, 2 dni) ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących pobierania i przekształcania danych w Power Query w MS Excel, które

✅  Szkolenie in company (dedykowane, 2 dni) ✍ CEL I ZAKRES Celem kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących MS Excel, które mogą usprawnić pracę z tym programem. Uczestnicy będą mogli

✅ Seminarium in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja technik planowania zabezpieczających system budżetowania przed inflacją. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy metody szacowania poziomu inflacji oraz sposoby uwzględniania

✅ Seminarium in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem każdej firmy jest generowanie zysków. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne koncepcje i narzędzia, które praktycznie mogą przełożyć się na zwiększenie przychodów

Seminarium in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane

 ✅ Seminarium in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe

✅ Kurs in company (dedykowany) ✍ CEL I ZAKRES Kurs jest kierowany do osób, które chcą zwiększyć skuteczność swoich kampanii reklamowych na Facebooku. Skupimy się głównie na płatnej reklamie Facebook

✅ Warsztat in company (dedykowany) ✍ CEL I ZAKRES Każda zmiana jest nowym wyzwaniem. Tempo zmian staje się coraz to częstsze i dlatego menedżer staje się dla swojej ekipy ważnym

Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: *

Scroll to Top