fbpx

VBA – makra w MS Excel (od podstaw/przekrojowy) – kurs on-line


 Szkolenie in company (dedykowane, 2 dni)

CEL I ZAKRES

Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących programowania w VBA w MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę z tym programem. Jest on adresowany do osób, które:
* wykonują powtarzalne zadania w MS Excel, zastanawiają się jak je zautomatyzować,
* otrzymują dane do przetworzenia, zastanawiają się jak je ustrukturyzować,
* chcą poznać i pogłębić wiedzę dotyczącą makr,
* chcą poznać i pogłębić wiedzę dotyczącą pisania pętli, tworzenia konstrukcji warunkowych.
Sukcesywne omawianie nowych informacji będzie połączone z utrwalaniem wiedzy poprzez ćwiczenia powtarzające. Kurs ma mocno warsztatowy charakter, z nastawieniem na ćwiczenia. Kurs odbywa się na komputerach PC. Min. MS Excel 2013.

ODBIORCY

Kurs jest przeznaczony dla osób o min. średniozaawansowanym poziomie wiedzy dotyczącej MS Excel, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących VBA. Wymagana znajomość tworzenia funkcji w MS Excel, m.in. JEŻELI (IF) / LEWY (LEFT) / PRAWY (RIGHT) / FRAGMENT.TEKSTU (MID).

PROGRAM

W ramach każdego punktu realizowane są wybrane zagadnienia:
1. Po co makra?
2. Karta Deweloper, bezpieczeństwo makr
3. Rejestracja makr
4. Budowa edytora Visual Basic, okno z kodem makr, ustawienia ułatwiające pracę w VBA
5. Budowa makr, czytanie, modyfikacja kodu zgodnie z zapotrzebowaniem
6. Debugowanie, uruchamianie programu krok po kroku celem dokonania analizy kodu, różne rodzaje błędów
7. Przypisywanie makr do przycisków
8. Makra pisane od podstaw, różne przykłady i ćwiczenia
9. Obiekty, metody i właściwości, hierarchia obiektów, przykłady
10. Zmienne, przypisywanie wartości do zmiennych, deklarowanie zmiennych
11. Instrukcje warunkowe, przykłady i ćwiczenia
* If…Then…Else
* If…ElseIf…Else
12. Praca z tekstami, praca z liczbami
13. Pętle, praktyczne przykłady i ćwiczenia
* For…Next, For…Step…Next
14. Wybrane wbudowane funkcje VBA
15. WorksheetFunction, funkcje arkusza wywoływane z procedur
16. MsgBox, komunikacja z użytkownikami
17. Praca na kilku arkuszach (np. odkrywanie/ukrywanie wybranych arkuszy, łączenie arkuszy, rozdzielanie danych do różnych arkuszy, zliczanie arkuszy)
18. Przykład pętli Do While w ramach pracy na kilku plikach (łączenie plików)
19. Wybrane pułapki i sposoby radzenia sobie z nimi

PROWADZĄCA

Anna Barańska
Ekspertka i pasjonatka MS Excel. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z programem. Prowadzi szkolenia z nastawieniem na przekazywanie przydatnej wiedzy. W 2008 r. uzyskała Dyplom Innovatora. Wdrażała pomysły optymalizacyjne, tworzyła narzędzia, makra (VBA), skrypty, korzystała z ogromu możliwości MS Excel.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top