fbpx

Metody wyceny przedsiębiorstw w praktyce – szkolenie on-line

×

Metody wyceny przedsiębiorstw w praktyce – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Szkolenie in company (dedykowane)

   CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z problematyką ustalania wartości przedsiębiorstwa. Podejmowane będą w szczególności najważniejsze metody wyceny stosowane w praktyce. Przeanalizujemy czynniki wpływające na wycenę w zależności od stosowanej metodologii, tak aby Uczestnicy byli w stanie podejmować świadome decyzje zarówno strategiczne, inwestycyjne, jak i operacyjne podczas kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

   ODBIORCY

  Właściciele, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi, główni i samodzielni księgowi, inwestorzy prywatni, osoby zainteresowani tematyka wyceny.

   PROGRAM

  1. Zdefiniowanie czym jest przedsiębiorstwo w kontekście wyceny, wyodrębnienie poszczególnych elementów przedsiębiorstwa oraz określenie ich wpływu na wartość (znak towarowy, know how, patenty, koncesje itp.)
  2. Kto jest odbiorcą wyceny (zarząd, właściciele, rada nadzorcza, inwestorzy, fundusze inwestycyjne, TFI, depozytariusz) oraz kto może w Polsce wyceniać przedsiębiorstwa w tym opis regulacji prawnych
  3. Określenie celu, funkcji oraz standardu wyceny jako podstawowej zmiennej determinującej wybór metodologii wyceny; Wartość: godziwa, sprawiedliwa, inwestycyjna, a wewnętrzna, którą wybrać i kiedy
  4. Opis oraz klasyfikacja metod wyceny: metody majątkowe, metody porównawcze, metody dochodowe, metody niekonwencjonalne (np. metoda First Chicago, metoda drzew decyzyjnych, modyfikacje stosowane przez A. Domodarana)
  5. Opis metodologii wyceny według:
  ➡ Metody majątkowej (księgowa, odtworzeniowa, skorygowanych aktywów netto, likwidacyjna)
  ➡ Metody porównawczej (transakcji porównywalnych, spółek porównywalnych)
  ➡ Metody dochodowej (zdyskontowanych przepływów pieniężnych FCFF oraz FCFE, zdyskontowanych zysków, zdyskontowanych dywidend)
  6. Omówienie wad oraz zalet poszczególnych metod, wzajemnej korelacji oraz czynników, które determinują wybór konkretnej metody
  7. Wycena w praktyce:
  ➡ Jakie są źródła danych do wyceny
  ➡ Jakie dane należy przygotować przed przystąpieniem do wyceny
  ➡ Ile trwa proces wyceny w zależności od metody
  ➡ Gdzie szukać wiarygodnych informacji rynkowych (np. spółki porównywalne, wskaźniki makroekonomiczne, prognozy, konsensus rynkowy)
  ➡ Jak zweryfikować otrzymane wyniki, na jakie elementy zwrócić uwagę
  ➡ Raport z wyceny sporządzony przez zewnętrzny podmiot, co powinien zawierać
  ➡ Najczęściej popełniane błędy podczas wyceny
  ➡ Omówienie wybranego raportu z wyceny – praktyczne case study
  POBIERZ MATERIAŁY…
  KALKULATOR WYCENY…

   PROWADZĄCY

  Mateusz Laska

  ➡ Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw
  ➡ Doradca Inwestycyjny nr 570
  ➡ Makler Papierów Wartościowych nr 2931
  Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, badaniu due diligence, analizie funduszy inwestycyjnych, emitentów akcji i obligacji, ze szczególnym naciskiem na sektor deweloperski/budowlany oraz branżę pożyczkową/windykacyjną. W dotychczasowej karierze zawodowej był odpowiedzialny za badanie zdolności kredytowej emitentów, strukturyzowanie transakcji oraz kontakt z inwestorami instytucjonalnymi (TFI, OFE). Aktualnie właściciel Corporate Mind Sp. z o.o. – firmy konsultingowej, która świadczy usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Poprzednio dyrektor ds. Inwestycji w domu maklerskim Q Securities, gdzie nadzorował oraz koordynował transakcje kapitałowe o wartości ponad 600 mln w latach 2018 – 2023. W swojej karierze zajmował się również zarządzaniem portfelem inwestycyjnym Klientów  w ramach usługi Asset Management w jednym z domów maklerskich.

   CENA

  Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

   

  Scroll to Top