fbpx

Power Query w MS Excel – kurs on-line


 Szkolenie in company (dedykowane, 2 dni)

CEL I ZAKRES

Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących pobierania i przekształcania danych w Power Query w MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę z tym programem. Jest on adresowany do osób, które:
* wykonują powtarzalne zadania w MS Excel, zastanawiają się jak je zautomatyzować,
* otrzymują dane do przetworzenia, zastanawiają się jak je ustrukturyzować,
* chcą poznać i pogłębić wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień automatyzacji poprzez Power Query,
* chcą poznać i pogłębić wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień pobierania i przekształcania danych w Power Query.
Sukcesywne omawianie nowych informacji będzie połączone z utrwalaniem wiedzy poprzez ćwiczenia powtarzające. Kurs ma mocno warsztatowym charakter, z nastawieniem na ćwiczenia. Kurs odbywa się na komputerach PC. Min. MS Excel 2010 (dla wersji 2010 i 2013 wymagany zainstalowany dodatek Power Query, w wersjach od 2016 wbudowana część w MS Excel).

ODBIORCY

Kurs jest przeznaczony dla osób o min. średniozaawansowanym poziomie wiedzy dotyczącej MS Excel, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących Power Query. Wymagana znajomość tworzenia funkcji w MS Excel, m.in. JEŻELI (IF) / LEWY (LEFT) / PRAWY (RIGHT) / FRAGMENT.TEKSTU (MID) / WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP), łączenia tekstów, tworzenia tabel przestawnych. Znajomość makr/VBA nie jest wymagana.

PROGRAM

W ramach każdego punktu realizowane są wybrane zagadnienia:
1. Pobieranie i przekształcanie danych
2. Tabele a zakresy
3. Zapytania, zastosowane kroki, duplikacja zapytań, grupowanie zapytań
4. Dodawanie i przekształcanie kolumn
5. Kolumna niestandardowa
6. Kolumna z przykładów
7. Kolumna warunkowa
8. Konstrukcja if… then… else if… then… else
9. Operatory and i or
10. Polecenie try… otherwise
11. Stosowanie funkcji Number.From, Date.From, Value.Is w mieszanych typach danych
12. Kolumna przestawna, ciekawe możliwości, statystyki i zestawienia, Modulo, Podziel bez reszty
13. Anulowanie przestawiania innych kolumn, rozpiwotowanie danych
14. Łączenie danych z innych plików, z całego folderu, z zakresów, z kilku tabel
15. Grupowanie danych, agregacja, ciekawe zastosowania
16. Grupowanie danych, WYSZUKAJ.PIONOWO
17. Scalanie danych, WYSZUKAJ.PIONOWO
18. Tworzenie rankingów
19. Narzędzie Tekst jako kolumny, a Power Query, rozbudowane możliwości
20. Wybrane pułapki

PROWADZĄCA

Anna Barańska
Ekspertka i pasjonatka MS Excel. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z programem. Prowadzi szkolenia z nastawieniem na przekazywanie przydatnej wiedzy. W 2008 r. uzyskała Dyplom Innovatora. Wdrażała pomysły optymalizacyjne, tworzyła narzędzia, makra (VBA), skrypty, korzystała z ogromu możliwości MS Excel.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top