fbpx

Najczęstsze błędy w postępowaniach przetargowych – szkolenie on-line

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi błędami w procesie przygotowania i realizacji postępowania przetargowego oraz pokazanie sposobów oraz metod ich uniknięcia. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady wybranych zapisów w specyfikacjach przetargowych, opisach przedmiotów zamówień oraz umów z ostatnich lat. Szkolenie zostanie poprowadzone w sposób umożliwiający poznanie perspektywy zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców.

ODBIORCY

Członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy działów organizacyjnych, zakupów, zamówień itp.

PROGRAM

Blok 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia i proces przetargowy
a) Doświadczenie wykonawcy – nasze oczekiwania a możliwości rynku. Zbyt niskie wymagania, zbyt wysokie, ich wpływ na cenę i wybór Wykonawcy.
b) Kryteria wyboru oferty – czy tylko cena ma znaczenie? A co z resztą?
c) Zasada konkurencyjności – katalog możliwych naruszeń.
d) Nieprecyzyjne zapisy w SWZ – potencjalne miny i spory z Wykonawcą oraz „przestrzelony” budżet po stronie Wykonawcy.
e) Zasady współpracy z Wykonawcą – jak je ustalać i czego unikać, aby współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron.
f) Cele, rezultaty, wskaźniki – czy mierzymy siły na zamiary, czy zamiary na siły?
g) Zgodność z normami branżowymi – czy musimy o tym pamiętać i do nich się dostosowywać?

Blok 2: Etap pytań i odpowiedzi w postępowaniu przetargowym – czego od nas coś chcą? Przecież wszystko jest jasno napisane. Czy na pewno? Przykłady pytań i odpowiedzi oraz ich wpływ na późniejszą realizację zamówień.

Blok 3: Umowa
a) Kary umowne – jak karać, aby nie wylać dziecka z kąpielą?
b) Terminy wykonania – szybko, tanio i dobrze. Czy to możliwe?
c) Harmonogramy – na kiedy co ma być zrobione. Przykłady, jak można sobie skomplikować życie…
d) Przykłady zapisów generujących koszty i rezerwy po stronie Wykonawcy – na wszelki wypadek zabezpieczmy się przed Wykonawcą… Czy warto i jakie to może mieć skutki?
e) Płatności za wykonane usługi – jak można wpędzić Wykonawcę i siebie w kłopoty.
f) Ryzyka projektowe – o czym jeszcze warto bądź można pamiętać, aby uniknąć późniejszych problemów.
g) Prawa autorskie – co nam wolno, czego nam nie wolno, o czym możemy zapomnieć.

PROWADZĄCY

Jacek Siatkowski
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w postępowaniach przetargowych na polskim rynku. Rozpoczynał w 2000 roku w brytyjskiej firmie IMC Consulting oraz IMC Polska Sp. z o.o. jako menedżer i członek zespołów przygotowujących oferty przetargowe największych projektów szkoleniowo-doradczych, finansowanych ze środków zagranicznych. Zespół IMC pozyskał w latach 2000-2001 ponad 20 mln euro ze środków Banku Światowego, Phare Inicjatywa i Phare 2000, dzięki czemu firma IMC – przekształcona następnie w firmę WYG International – stała się liderem na rynku zarządzania wielodyscyplinarnymi projektami społeczno-gospodarczymi i infrastrukturalnymi, finansowanymi ze środków UE. W latach 2007-2010 był dyrektorem departamentu PR&Marketing Consulting w WYG International, będąc odpowiedzialnym za pozyskiwanie zamówień – samodzielnie bądź w formule konsorcyjnej – w drodze przetargów i zarządzanie projektami. Klientami jego departamentu byli m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, PFRON, PARP, Instytut Książki, Instytut Kardiologii w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy, urzędy marszałkowskie i urzędy gmin w całym kraju oraz firmy prywatne.
W kolejnych latach był project managerem i dyrektorem w firmach Profile w Warszawie i Bringmore w Chorzowie, wyspecjalizowanych w zamówieniach publicznych, gdzie był odpowiedzialny za analizowanie i przygotowanie ofert przetargowych oraz zarządzanie projektami. Wybrane portfolio klientów: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP, PKP, Krakowski Holding Komunalny, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, urzędy marszałkowskie, gminy i firmy prywatne.
Posiada ponadto doświadczenie w administracji i samorządach. Był zatrudniony jako konsultant bądź kierownik w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, PARP, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa, Górniczej Agencji Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, gminie Sandomierz.
Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu przygotowania procesu przetargowego, jego realizacji oraz zarządzania projektami w sposób umożliwiający udaną współpracę między zamawiającymi i wykonawcami. Jest współautorem „Podręcznika zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach POiŚ”, wydanym przez Ministerstwo Środowiska i wykładowcą wyższych uczelni.

CENA

✅ Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top