fbpx

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line


Seminarium in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody te nastawnie są na tworzenie budżetu skoordynowanego z celami przedsiębiorstwa. Wskazane będą sposoby stosowania danych historycznych oraz prognoz strategicznych w budżetowaniu.

ODBIORCY

Pracownicy przygotowujący i zatwierdzający budżet, controllerzy finansowi, dyrektorzy pionów oraz członkowie zarządów.

PROGRAM

Część I

➡ Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
➡ Proces planowania budżetu głównego nakierowany na realizację celów przedsiębiorstwa
➡ Ustalenie poziomu uszczegółowienia budżetu
➡ Aktualizacja budżetu w trakcie jego realizacji
➡ Ustalenie dopuszczalnych odchyleń w budżecie
➡ Reakcja na odchylenia realizacji budżetu
➡ Budżetowanie zadaniowe
➡ Identyfikacja centrów kosztów
➡ Wady tradycyjnych struktur budżetów centrów kosztów
➡ Wielowymiarowe struktury budżetów pojedynczych centrów kosztów
➡ Metody planowania budżetu według analiz danych historycznych i prognoz strategicznych

Część II

➡ Tworzenie struktury planu przychodów ze sprzedaży
➡ Ilościowy plan produkcji – usług opracowany na podstawie planu przychodów
➡ Wartościowy plan kosztów zmiennych produkcji – usług
➡ Ilościowy plan zaopatrzenia
➡ Wartościowy plan zaopatrzenia
➡ Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca różnice w czasie pomiędzy powiązanymi budżetami
➡ Planowanie przepływów finansowych metoda kasową
➡ Planowanie rachunku zysków i strat metodą memoriałową

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top