Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

✅ Sesja : 25 listopada 2020 r. – 9.00 – 15.00 lub ✅ Sesja : 14 stycznia 2021 r. – 9.00 – 15.00 👉 CEL I ZAKRES W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów projektów nabiera coraz większego znaczenia. Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

✅ Sesja : 26 listopada 2020 r. – 9.00 – 15.00 lub ✅ Sesja : 15 stycznia 2021 r. – 9.00 – 15.00 👉 CEL I ZAKRES W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów kontraktów nabiera coraz większego znaczenia. Na szkoleniu będą zaprezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów…

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

✅ Część I: 2 grudnia 2020 r. – 9.00 – 15.00 ✅ Część II: 9 grudnia 2020 r. – 9.00 – 15.00 👉 CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami….