fbpx

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – szkolenie on-line

 Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podczas szkolenia będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu.
Podczas szkolenia Uczestnicy otrzymają pliki z:
1) zagadnieniami teoretycznymi – plik PDF,
2) formularz do planowania budżetu prostego jednozadaniowego – plik Excel umożliwiający samodzielne planowanie projektu,
3) formularz do planowania budżetu złożonego wielozadaniowego – plik Excel – w formie zablokowanej z ograniczoną możliwością planowania wybranych wartości.
Część materiałów w pliku PDF będzie omawianych na części teoretycznej zajęć. W dalszej części szkolenia Uczestnicy samodzielnie zaplanują budżet kontraktu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w trakcie zajęć. Ćwiczenia (studia przypadków) będą realizowane etapowo w arkuszach MS Excel.

ODBIORCY

Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

PROGRAM

1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
Budżet główny przedsiębiorstwa a budżety projektów
Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności w przedsiębiorstwie realizującym projekty
Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych
Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
2. Tworzenie planu projektu
Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
Ustalanie kamieni milowych projektu i ich znaczenie w budżetowaniu
Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, usługi, pracownicy, sprzęt)
3. Kosztorys projektu
Metody planowania kosztów projektu
Klasyfikacja kosztów projektu
Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów projektów
4. Budżet projektu
Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu
Rzeczowy i finansowy budżet projektu
Budżety szczegółowe i główny projektu
Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)
Analiza realizacji budżetu projektu
Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
Poziomy marży w budżecie projektu
Kalkulacja ceny projektu
5. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
6. Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
Konta zespołów 4, 5 i 7
Konta pozabilansowe
7. Przykłady tabel budżetu finansowego projektu
POBIERZ MATERIAŁY…

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top