fbpx

Lean Controlling – seminarium on-line

 
Seminarium in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności, wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accounting.
W trakcie seminarium zaprezentowane będą reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Management. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału. Zaprezentowane zostaną także metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł, a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym, jak i strategicznym.

ODBIORCY

Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy struktur, controllerzy finansowi oraz pracownicy odpowiedzialni za system Lean Management.

PROGRAM

1. Lean Management, Lean Accounting a Lean Controlling
Operacyjny i strategiczny zakres Lean Accounting
Reguły Lean Accounting
Potencjalne obszary niegospodarności
2. Controlling w procesach optymalizacyjnych
Etapy procesu optymalizacyjnego
Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów
Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych
Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów
Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management
Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)
Zespoły optymalizacyjne i ich zadania
Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management
3. Zasobowo procesowy rachunek kosztów na potrzeby Lean Accounting
Wady tradycyjnego rachunku kosztów
Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management
Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów
Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych
Koszty ogólnowydziałowe
Analiza kosztów zasobów i produktów umożliwiająca ich optymalizację
4. Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting
Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich
Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów
5. Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting
Koszty przed i poprodukcyjne
Koszty bezpośrednie
Koszty gniazd produkcyjnych
Koszty ogólnowydziałowe
Koszty okresu
Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
6. Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting
Wyznaczenie kosztów niewykorzystanego potencjału dla zasobów osobowych i maszynowych
Rejestracja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
Poziomy normalnej zdolności produkcyjnej
Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej
Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału
Identyfikowanie w okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykurzanego potencjału
Koszty niewykorzystanego potencjału w obszarze zasobów wspólnych
Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykorzystanego potencjału
7. Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu

✍ PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/


Scroll to Top