Jak zwiększyć zyski w MŚP? – szkolenie on-line

×

Jak zwiększyć zyski w MŚP? – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  28 września 2022 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Celem każdej firmy jest generowanie zysków. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne koncepcje i narzędzia, które praktycznie mogą przełożyć się na zwiększenie przychodów i optymalizację kosztów. Przedstawione treści będą miały wymiar bardzo praktyczny, bo wykorzystywane są przez trenera w zarządzaniu kilkudziesięcioosobową firmą. Będzie to pigułka wiedzy z zakresu strategii, zarządzania sprzedażą, finansów dla niefinansistów, zarządzania zasobami ludzkimi i narzędzi IT wspomagających menedżerów.

  ODBIORCY

  Właściciele i osoby zarządzające małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w których nie ma komórek controllingu, a także dyrektorzy sprzedaży.

  PROGRAM

  Skąd biorą się zyski – biznesowo, a nie księgowo
  Model biznesowy jako fundament do zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych między działaniami a wynikami
  Dwie proste reguły na zwiększenie przychodów i zysków
  Analizy zarządcze czyli jak podejmować decyzje na podstawie faktów a nie opinii
  Mega praktyczna metoda na realizację celów biznesowych
  Planowanie i budżetowanie wspomagające rozwój – nawet dla największych przeciwników zarządzania z wykorzystaniem budżetu
  Raportowanie wspomagające czyli jak poradzić sobie w czasach nadmiaru informacji
  Przykład wykorzystania narzędzi wspomagających osoby zarządzające w zarządzaniu przychodami i kosztami

  PROWADZĄCY

  Paweł Musiał
  Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 20 lat specjalizuje się w systemach informatycznych dla biznesu i zajmuje doradztwem w zakresie systemów wspomagających controlling. Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu controllingu, finansów dla niefinansistów, zarządzania sprzedażą i modeli biznesowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu controllingu przy SGH w Warszawie i na UMK w Toruniu. Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”). Współwłaściciel i Członek Zarządu firmy Controlling Systems Sp. z o.o.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/