fbpx

Projektowanie i monitorowanie rozwoju przedsiębiorstwa – szkolenie on-line


Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przedstawienie zmodyfikowanej i sprawdzonej w praktyce metodyki Balanced Scorecared; dopasowanej do potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstwa, umożliwiającej skuteczne reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym, pozwalającej na projektowanie i monitorowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

ODBIORCY

Właściciele, członkowie zarządów, kluczowi menedżerowie mający wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

PROGRAM

1. Jak zabezpieczyć rozwój przedsiębiorstwa? – Logika Balanced Scorecard – Perspektywy: finansów, klientów, procesów i zasobów
2. Atrybuty celów w zarządzaniu – Cel jako narzędzie definiujące tempo i kierunek zmiany w przedsiębiorstwie
3. W jakich obszarach przedsiębiorstwa powinny być postawione cele – Analiza makro- i mikrootoczenia, Analiza SWOT
4. Misja, jako narzędzie definiowania i komunikowania o przewagach konkurencyjnych przedsiębiorstwa – Jakie warunki powinna spełniać dobrze sformułowana misja – Powiązanie misji z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie – Premia za konsekwentne realizowanie zaplanowanej misji
5. Budowanie mapy celów strategicznych
6. Jak przełożyć cele strategiczne na procesy i działania w przedsiębiorstwie?
7. Mapa realizacji celu w oparciu o ścieżki realizacji i inicjatywy
8. Mapa realizacji celu w oparciu o procesy i kluczowe wskaźniki efektywności
9. Mapa realizacji celu w oparciu o ryzyka i kluczowe wskaźniki ryzyka
10. Monitorowanie realizacji celów w oparciu o mapy realizacji – Elastyczne reagowanie na zmiany w otoczeniu – Nawigowanie na zaplanowany wynik
11. Karta realizacji celu strategicznego
12. Kaskadowanie celów, czyli jak przełożyć cele na poziom operacyjny procesów i działań
13. Kto powinien być odpowiedzialny za realizację celów?
14. Premiowanie za realizację celów – Premia odroczona – System bonusów i malusów – Korelowanie interesu pracowników z interesem firmy
15. Ćwiczenie – Definiowanie celów strategicznych – Tworzenie Map realizacji celów

PROWADZĄCY

Piotr Skrzyniarz
Doświadczony menedżer m.in. jako Dyrektor Departamentu Strategii, a następnie Doradca Prezesa Zarządu w Polskiej Spółce Gazownictwa (GK PGNiG), odpowiedzialny za obszary: strategii i analiz strategicznych, zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami; współautor Strategii na lata 2016-2022; uhonorowany Medalem za zasługi dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Doradca przedsiębiorstw w ponad 50 projektach opracowania i wdrożenia systemów informacji zarządczej, w tym controllingu i Balanced Scorecard, m.in. jako Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Organizacji. Wykładowca i trener biznesowy z 25-letnim doświadczeniem w zakresie controllingu, w ponad 600 projektach szkoleniowych (m.in. dla: Budimex, PGNiG, PKO BP, PESA, Play, Daimler Automotive, Generali, Stocznia Remontowa, Impel, KGHM). Autor blisko 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie controllingu i zarządzania finansami oraz psychologii przywództwa (m.in. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Bankowa). Przewodniczący Rady Pomorskiego Oddziału NFZ w latach 2009-2013.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top