fbpx

Umowy na wdrożenie oprogramowania informatycznego – szkolenie on-line


 Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych rozwiązań związanych z wdrożeniem systemów IT w firmach. Liczba takich wdrożeń w ostatnich latach znacząco wzrosła, co powoduje wiele problemów związanych z wykonywaniem tych umów. W praktyce wielu z nich można uniknąć.
Na szkoleniu będą omawiane nie tylko sposoby konstruowania umów, ale – co może nawet ważniejsze – sprawdzone metody ich wykonywania, tak aby skutecznie i poprawnie wdrożyć każde oprogramowanie w firmie. Takie praktyczne spojrzenie jest idealne zarówno dla firm IT, jak i ich klientów, którzy mogą uniknąć wielu problemów. Wymaga to jednak wiedzy o specyfice wdrożenia, oczekiwaniach klientów oraz o możliwościach firm wdrażających.
Omówione zostaną główne błędy popełniane podczas wdrożeń oraz sposoby ich unikania. Nacisk zostanie położony na wyjaśnienia praktyczne – konkretne przykłady, klauzule umowne, rozstrzygnięcia sadów i ich uzasadnienie, a nawet sposoby zarządzania zespołem wdrożeniowym (widziane oczami prawnika).

ODBIORCY

Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy projektów w:
1) firmach zajmujących się wdrożeniami,
2) każdej firmie, która zamierza wdrożyć oprogramowanie w swojej organizacji.

PROGRAM

1. Program komputerowy, system IT – jak to wpływa na relacje stron?
Wskazanie zasad i głównych przyczyn nieporozumień stron w tym zakresie
Oczekiwania stron przed zawarciem umowy wdrożeniowej i ich wiedza o wdrożeniu
Co lepiej powiedzieć na początku?
2. Otoczenie programu – jak wpływa na powodzenie wdrożenia?
Nie tylko inne programy mogą utrudnić wdrożenie
Rola infrastruktury u klienta
Media
Stabilne połączenia internetowe i ich wpływ na wdrożenie
Zapisy umowne a rzeczywiste ich skutki
3. Cel umowy i znaczenie dla powodzenia wdrożenia
Przeszkody w wykonywaniu prac wdrożeniowych
Okoliczności niezależne
Skutki zawiadomienia
4. Jaką wybrać umowę?
Czego stanowczo unikać, jakie klauzule umowne są zaproszeniem do powstania kłopotów?
Praktyczne przykłady
Wdrożenie a doradztwo biznesowe
Skutki wadliwego doradztwa
Przedstawione zostaną spojrzenia firmy wdrażającej oraz interesy jej klienta
5. Przeszkody we wdrożeniu – jak je pokonywać?
Praktyczne przykłady-sposoby na skuteczne omijanie przeszkód
Informacja o przeszkodach jako obowiązek w rozumieniu prawa
6. Znaczenie zespołu ludzkiego podwykonawcy
Stabilność zespołu i skutki zmian
Zmiana w firmie wdrażającej
Zmiana u klienta
Kogo wybrać do zespołu
7. Koncepcja
Co to jest i dlaczego jest kluczowa?
Jak ona wpływa na przedmiot umowy?
Prace dodatkowe a koncepcja
8. Lojalność, współpraca stron
Czy da się nie współpracować i wdrożyć program?
Praktyczne przykłady
Obowiązki informacyjne
9. Roboty dodatkowe – jak uniknąć 90% problemów?
Dlaczego w ogóle powstają problemy z tymi robotami?
Różnice w postrzeganiu firmy wdrożeniowej i klienta

PROWADZĄCY

Tomasz Kosoń
Radca prawny, praktyk, od 15 lat jako Partner Zarządzający prowadzi Kancelarię radców prawnych CONSELION reprezentując klientów w procesach sądowych o skomplikowanych stanach faktycznych. Prowadzi szkolenia praktyczne dla inspektorów nadzorów z zakresu prawa umów budowanych, a wyjątkowy nacisk kładzie na wykonywanie tych umów. Z doświadczenia przekonany, że nawet słabą umowę można „polepszyć” poprzez poprawne jej wykonanie, a nawet świetna umowa nie chroni strony źle ją wykonującej. Obsługuje firmy z branży budowlanej od ponad 15 lat analizując na bieżąco zmiany w prawie. Od 8 lat także Konsul Honorowy Republiki Litwy na terenie województwa dolnośląskiego.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top