fbpx

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w 2024 roku? Prawa i obowiązki pracodawcy – szkolenie on-line

×

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w 2024 roku? Prawa i obowiązki pracodawcy – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  17 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

   CEL I ZAKRES

  Podczas szkolenia przygotujemy pracodawców do radzenia sobie z różnymi aspektami związanymi z zatrudnianiem pracowników spoza naszego kraju. Pokażemy, jak prawidłowo rekrutować cudzoziemców, w tym jak ogłaszać wakaty pracy i jak przeprowadzać skuteczne rozmowy kwalifikacyjne. Omówmy zagadnienia prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców, takie jak wymagane dokumenty i procedury. Wskażemy ponadto, jakie regulacje dotyczą zatrudniania cudzoziemców, w tym jakie są w nich ograniczenia i jak radzić sobie z biurokracją.

  ODBIORCY

  Pracodawcy, w tym działy hr, działy kadrowe, działy księgowe, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

   PROGRAM

  1. Wprowadzenie do tematu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  • Aktualny stan polityki migracyjnej w Polsce na 2024 rok

  • Planowane zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców w 2024 roku
  • Wyzwania i ograniczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
  2. Przedstawienie sylwetki kandydata cudzoziemca na rynku pracy
  • Kim jest cudzoziemiec na terytorium Polski?

  • Jacy są kandydaci-cudzoziemcy na rynku pracy?
  • W jakim języku powinna być przygotowana umowa dla cudzoziemca?
  • Jakie są wymagania w zakresie tłumaczeń i legalizacji dokumentów cudzoziemca?
  3. Jak powinien wyglądać proces legalnego zatrudniania cudzoziemca w 2024 roku?
  • Jak przygotować się do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?

  • Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?
  • Na co zwrócić uwagę w paszporcie cudzoziemcy? (+ stempel w paszporcie)
  • Jakie są rodzaje wiz? (cel wydania wizy wg ustawy)
  • Jakie są rodzaje decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców?
  • Jaki cel powinien być wpisany w decyzji wojewody?
  • Czy można zatrudnić cudzoziemca tylko na podstawie Karty Pobytu?
  • Co powinno się znaleźć w Karcie Pobytu i jej cel wydania przez wojewodę?
  • Jakie są rodzaje umów o pracę i kontraktów, które można zaoferować cudzoziemcom?
  • Na jakie dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca trzeba zwrócić uwagę?
  a) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
  b) zezwolenie na pracę
  c) zezwolenie na pracę sezonową
  d) powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy (status cudzoziemca z UA po 04.03.2024 r.)
  • Jakie są procedury odwoławcze i możliwości przedłużenia zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?
  • Jakie są kroki do podjęcia w przypadku zmiany statusu lub sytuacji pracownika-cudzoziemca?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji pracowniczej cudzoziemców?
  4. Kiedy nie są potrzebne dokumenty legalizujące pracę?
  • W jakich przypadkach nie są wymagane dokumenty legalizujące pracę? Omówienie praktycznych przykładów: pobyt stały, Karta Polaka.
  • Jak zatrudnić ucznia, studenta, absolwenta cudzoziemca w 2024 roku?

  • Co oznacza dla pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca decyzja wojewody dla obywateli Białorusi?
  • Jak poprawnie zatrudnić obywatela Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii?
  5. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemca
  • Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców?
  • Jakie środki można podjąć, aby skutecznie monitorować i utrzymywać legalność zatrudnienia cudzoziemców?

  6. Status uchodźcy – wyjaśnienie nomenklatury
  • Czym charakteryzuje się status uchodźcy?
  7. Cudzoziemiec w firmie – kontrola PIP czy Straży Granicznej
  • Czy PIP czy Staż Graniczna może skontrolować naszego pracownika?
  • Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca?

  • Jakie dokumenty sprawdza PIP i Straż Graniczna podczas kontroli w firmie?
  • Jakie są kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
  • Kto odpowiada za ważność dokumentów pobytowych – pracownik czy pracodawca?
  • Jakie są grzywny/mandaty za zatrudnienie obcokrajowca bez wszystkich pozwoleń?

  PROWADZĄCA

  Monika Piątek
  Od 10 lat działa na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuje się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynała na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jest ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyła przez 10 lat jest praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyła we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jest odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy oraz za edukowanie w temacie.
  Współpracowała z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuje ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.
  Z wykształcenia jest filologiem ukraińskim. Zna i posługuje się językiem ukraińskim.

   CENA

   Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top