fbpx

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w 2024 roku? Prawa i obowiązki pracodawcy – szkolenie on-line

Szkolenie in company (dedykowane)

 CEL I ZAKRES

Podczas szkolenia przygotujemy pracodawców do radzenia sobie z różnymi aspektami związanymi z zatrudnianiem pracowników spoza naszego kraju. Pokażemy, jak prawidłowo rekrutować cudzoziemców, w tym jak ogłaszać wakaty pracy i jak przeprowadzać skuteczne rozmowy kwalifikacyjne. Omówmy zagadnienia prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców, takie jak wymagane dokumenty i procedury. Wskażemy ponadto, jakie regulacje dotyczą zatrudniania cudzoziemców, w tym jakie są w nich ograniczenia i jak radzić sobie z biurokracją.

ODBIORCY

Pracodawcy, w tym działy hr, działy kadrowe, działy księgowe, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

 PROGRAM

1. Wprowadzenie do tematu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
• Aktualny stan polityki migracyjnej w Polsce na 2024 rok

• Planowane zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców w 2024 roku
• Wyzwania i ograniczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
2. Przedstawienie sylwetki kandydata cudzoziemca na rynku pracy
• Kim jest cudzoziemiec na terytorium Polski?

• Jacy są kandydaci-cudzoziemcy na rynku pracy?
• W jakim języku powinna być przygotowana umowa dla cudzoziemca?
• Jakie są wymagania w zakresie tłumaczeń i legalizacji dokumentów cudzoziemca?
3. Jak powinien wyglądać proces legalnego zatrudniania cudzoziemca w 2024 roku?
• Jak przygotować się do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?

• Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?
• Na co zwrócić uwagę w paszporcie cudzoziemcy? (+ stempel w paszporcie)
• Jakie są rodzaje wiz? (cel wydania wizy wg ustawy)
• Jakie są rodzaje decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców?
• Jaki cel powinien być wpisany w decyzji wojewody?
• Czy można zatrudnić cudzoziemca tylko na podstawie Karty Pobytu?
• Co powinno się znaleźć w Karcie Pobytu i jej cel wydania przez wojewodę?
• Jakie są rodzaje umów o pracę i kontraktów, które można zaoferować cudzoziemcom?
• Na jakie dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca trzeba zwrócić uwagę?
a) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
b) zezwolenie na pracę
c) zezwolenie na pracę sezonową
d) powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy (status cudzoziemca z UA po 04.03.2024 r.)
• Jakie są procedury odwoławcze i możliwości przedłużenia zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?
• Jakie są kroki do podjęcia w przypadku zmiany statusu lub sytuacji pracownika-cudzoziemca?
• Jakie są obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji pracowniczej cudzoziemców?
4. Kiedy nie są potrzebne dokumenty legalizujące pracę?
• W jakich przypadkach nie są wymagane dokumenty legalizujące pracę? Omówienie praktycznych przykładów: pobyt stały, Karta Polaka.
• Jak zatrudnić ucznia, studenta, absolwenta cudzoziemca w 2024 roku?

• Co oznacza dla pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca decyzja wojewody dla obywateli Białorusi?
• Jak poprawnie zatrudnić obywatela Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii?
5. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemca
• Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców?
• Jakie środki można podjąć, aby skutecznie monitorować i utrzymywać legalność zatrudnienia cudzoziemców?

6. Status uchodźcy – wyjaśnienie nomenklatury
• Czym charakteryzuje się status uchodźcy?
7. Cudzoziemiec w firmie – kontrola PIP czy Straży Granicznej
• Czy PIP czy Staż Graniczna może skontrolować naszego pracownika?
• Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca?

• Jakie dokumenty sprawdza PIP i Straż Graniczna podczas kontroli w firmie?
• Jakie są kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
• Kto odpowiada za ważność dokumentów pobytowych – pracownik czy pracodawca?
• Jakie są grzywny/mandaty za zatrudnienie obcokrajowca bez wszystkich pozwoleń?
POBIERZ MATERIAŁY…

PROWADZĄCA

Monika Piątek
Od 10 lat działa na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuje się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynała na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jest ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyła przez 10 lat jest praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyła we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jest odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy oraz za edukowanie w temacie.
Współpracowała z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuje ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.

 CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top