fbpx

Krajowy System e-Faktur – obowiązkowy od lipca 2024 r. – szkolenie on-line

 

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Przygotowanie do wdrożenia KSeF to duże wyzwanie, nie tylko od strony technicznej i zmian w systemach IT, ale również wymaga zmian w procesach i procedurach wewnętrznych, regulaminach, umowach z kontrahentami. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń funkcjonowania KSeF i praktycznych aspektów związanych wdrożeniem zmian w organizacji w celu jej dostosowania do wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych. Przedstawi je doświadczona prowadząca (praktyk), na podstawie wielu przeprowadzonych projektów w zakresie wsparcia klientów we wdrożeniu KSeF.

ODBIORCY

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych, a także osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur. Szkolenie będzie przydatne również dla liderów oraz członków wewnętrznych zespołów IT, którzy będą uczestniczyć w procesie pr

PROGRAM

1. Założenia KSeF i zgodność z przepisami unijnymi
• Ogólne założenia KSeF – cel wprowadzenia systemu
• KSeF a unijne zmiany objęte pakietem VAT in the Digital Age
• Wprowadzenie obowiązku stosowania KSeF, okresy przejściowe
• Podmioty zobowiązane do korzystania z KSeF
(wystawiania i odbioru e-faktur)
• Faktury od podmiotów zagranicznych, kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
• Wyłączenia stosowania KSeF – w tym transakcje z konsumentami, identyfikacja klientów B2B i B2C
• Wymiana faktur z kontrahentami zagranicznymi
• Zmiany w zakresie szczególnych rodzajów faktur i dokumentów
(noty korygujące, faktury uproszczone, faktury fiskalne, bilety za przejazdy autostradami i przewozy osób)
• Generowanie faktur i wysyłka do KSeF
– wysyłka interaktywna i wsadowa
• Używanie e-faktur poza KSeF – zawartość wizualizacji, obowiązek umieszczania kodów QR
• Zmiany korzystne wprowadzone wraz z obowiązkowym KSeF
• Kary za niespełnienie obowiązków związanych z KSeF
2. Praktyczne aspekty wdrożenia KSeF
• Znaczenie daty wysyłki e-faktury jako daty wystawienia i nadania numeru KSeF jako daty otrzymania e-faktury, kursy walut, terminy płatności
• Wystawianie faktur przy sprzedaży bezpośredniej
• Obsługa faktur zakupowych – przedzielenie do właściwych ścieżek akceptacji
• Rozliczenie wydatków pracowniczych
• Obsługa załączników – w zakresie sprzedaży i zakupu
• Obowiązek podawania numerów KSeF w przelewach
• Niedostępność KSeF – awarie po stronie podatnika i systemu
3. Dostęp do KSeF
• Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF
• Nadawanie dalszych uprawnień do korzystania z KSeF
• Dostęp dla podmiotów gospodarczych – pieczęć z NIP lub wskazanie osoby poprzez formularz ZAW-FA
• Kanały dostępu do KSeF – API, aplikacja podatnika
• Samofakturowanie w KSeF
• Zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych/jednostek samorządu terytorialnego/członków grupy VAT
4. Wzór faktury ustrukturyzowanej
• Budowa e-faktury
• Mapowanie obecnych faktur do schemy FA(2)
• Dane podmiotów – Sprzedawca, Nabywca, Podmioty trzecie
• Daty na fakturze KSeF
• Zamieszczanie danych dodatkowych, niepasujących do zdefiniowanych pól schemy
• Adnotacje na fakturach – w szczególności zwolnienie, nowe środki transportu, procedura marży
• Faktury korygujące – obowiązek podawania nr KSeF faktur korygowanych, sposoby prezentowania danych korekty
• Faktury zaliczkowe – obowiązek podania danych o zamówieniu, informacje o zaliczkach częściowych
• Faktury rozliczeniowe
• Korekty faktury zaliczkowych i rozliczeniowych
5. Wyjaśnienia MF dotyczące KSeF

KLIKNIJ I POBIERZ MATERIAŁY KSeF…+

PROWADZĄCA

Janina Fornalik
Doradca podatkowy, partner w zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym – poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Andersen i Ernst & Young). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych, a także publikacji książkowych, w tym pt. „Krajowy System e-faktur 2024” wydawnictwa C.H. Beck. Jest wykładowczynią i prelegentką na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień związanych z podatkiem VAT.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top