fbpx

Krajowy System e-Faktur – narzędzie do kontroli podatkowej, zasady wdrażania i funkcjonowania – szkolenie on-line

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń funkcjonowania KSeF oraz wskazanie praktycznych aspektów związanych wdrożeniem zmian w organizacji w celu jej dostosowania do wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych.
Korzyści dla uczestników:
➡ Poznanie praktycznych zasad wdrożenia KSeF przy użyciu programu informatycznego
➡ Korzystanie z KSeF – zasady
➡ Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF
➡ Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych
➡ KSeF a kwestie VAT i JPK

ODBIORCY

Szkolenie jest skierowane do:
➡ osób odpowiedzialnych za proces fakturowania,
➡ sprzedawców,
➡ księgowych,
➡ głównych księgowych,
➡ przedsiębiorców,
➡ pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
➡ doradców podatkowych,
➡ pracowników działu zakupów,
➡ pracowników działu IT,
➡ osób odpowiedzialnych za akceptację faktur zakupowych.

PROGRAM

1. Zasady funkcjonowania KSeF narzędzia do kontroli podatkowej
• Nowe regulacje – podstawa prawna funkcjonowania faktur ustrukturyzowanych KSeF
• Wyjaśnienie MF dotyczące KSeF
• KSeF jako narzędzie kontroli podatkowej
• Podmioty zobowiązane do przejścia na KSeF
• Zasady funkcjonowania KSeF – praktyczne zasady wdrożenia przy użyciu programu informatycznego, instrukcja dla klientów Biur Rachunkowych
• Mechanizm wystawiana faktur KSeF
• Odbieranie faktur KSeF
• Transakcje międzynarodowe polskich podatników w KSeF
• Zaliczki i przedpłaty a KSeF
• Faktury korygujące a KSeF
2. Zasady korzystania z KSeF
• Korzystanie z KSeF obligatoryjne i dobrowolne
• Konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy wystawiania faktur ustrukturyzowanych
• Zasady wystawiania faktur w systemie sprzedażowym firmy – przystosowanie do KSeF
• Korzyści wynikające ze stosowania KSeF
• Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF
• Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych
• KSeF a kwestie VAT i JPK
3. Zasady nadawania uprawnień
• Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
• Rodzaje upoważnień do stosowania KSeF – rozporządzenia wykonawcze
• Uprawnienia dla Kancelarii Podatkowo Rachunkowej i pracowników wewnątrz firmy
• Odbieranie uprawnień
• Przesyłanie, odbieranie i archiwizowanie faktur
• Czy stosowanie KSeF wymaga obecnie zgody kontrahenta?
4. Rodzaje faktur objęte KSeF
• Stosowanie faktur ustrukturyzowanych a zwrot podatku VAT w ciągu 40 dni
• Termin przechowywania faktur w KSeF przez MF
• Struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
• Rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, KOR_ZAL)
• Awaria systemu, a wystawienie faktury
• Faktury, gdy podatnik jest zwolniony z VAT
• Załączniki do faktur KSeF
5. Praktyczne zasady wdrożenia systemu KSeF
• Budowa e-faktury – pola obowiązkowe na fakturze ustrukturyzowanej
• Pola fakultatywne na fakturze ustrukturyzowanej
• Mapowanie obecnych faktur do schemy FA(2)
• Dane podmiotów – sprzedawca, nabywca, podmioty trzecie
• Daty na fakturze KSeF
• Zamieszczanie danych dodatkowych, niepasujących do zdefiniowanych pól schemy
• Adnotacje na fakturach – dane fakultatywne
• Faktury korygujące – obowiązek podawania nr KSeF faktur korygowanych, sposoby prezentowania danych korekty
• Faktury zaliczkowe – obowiązek podania danych o zamówieniu, informacje o zaliczkach częściowych
• Faktury rozliczeniowe
• Korekty faktury zaliczkowych i rozliczeniowych
6. Pytania od uczestników szkolenia

PROWADZĄCA

Barbara Dąbrowska
Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Abiturientka studiów podyplomowych Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Mendżerskich studiów podyplomowych dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zareządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Magister ekonomii kierunek Finanse i Bankowości – ścieżka Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.
Posiada licencję Ministerstwa Finansów.
Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla: Manager, Dyrektor HR, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Finansów w firmach produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek z zakresu finansów, księgowości i kapitału ludzkiego.
Szkoleniowiec z prawie 10 letnim doświadczeniem zakresu podatku VAT, CIT, PIT, prawa bilansowego, kadr i płac, prawa pracy. Autorka licznych publikacji.
Wykładowca na Uniwersytecie WSB MERITO Warszawa na studiach podyplomowych Kadry i Płace, Analityk Finansowy (promotorka prac dyplomowych), Zarządzanie w NGO, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość w praktyce i Rachunkowość dla zaawansowanych.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top