fbpx

Krajowy System e-Faktur – narzędzie do kontroli podatkowej, zasady wdrażania i funkcjonowania – szkolenie on-line

×

Krajowy System e-Faktur – narzędzie do kontroli podatkowej, zasady wdrażania i funkcjonowania od lipca 2024 r. – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  17 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest przedstawienie założeń funkcjonowania KSeF oraz wskazanie praktycznych aspektów związanych wdrożeniem zmian w organizacji w celu jej dostosowania do wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych.
  Korzyści dla uczestników:
  ➡ Poznanie praktycznych zasad wdrożenia KSeF przy użyciu programu informatycznego
  ➡ Korzystanie z KSeF – zasady
  ➡ Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF
  ➡ Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych
  ➡ KSeF a kwestie VAT i JPK

  ODBIORCY

  Szkolenie jest skierowane do:
  ➡ osób odpowiedzialnych za proces fakturowania,
  ➡ sprzedawców,
  ➡ księgowych,
  ➡ głównych księgowych,
  ➡ przedsiębiorców,
  ➡ pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
  ➡ doradców podatkowych,
  ➡ pracowników działu zakupów,
  ➡ pracowników działu IT,
  ➡ osób odpowiedzialnych za akceptację faktur zakupowych.

  PROGRAM

  1. Zasady funkcjonowania KSeF narzędzia do kontroli podatkowej
  • Nowe regulacje – podstawa prawna funkcjonowania faktur ustrukturyzowanych KSeF
  • Wyjaśnienie MF dotyczące KSeF
  • KSeF jako narzędzie kontroli podatkowej
  • Podmioty zobowiązane do przejścia na KSeF
  • Zasady funkcjonowania KSeF – praktyczne zasady wdrożenia przy użyciu programu informatycznego, instrukcja dla klientów Biur Rachunkowych
  • Mechanizm wystawiana faktur KSeF
  • Odbieranie faktur KSeF
  • Transakcje międzynarodowe polskich podatników w KSeF
  • Zaliczki i przedpłaty a KSeF
  • Faktury korygujące a KSeF
  2. Zasady korzystania z KSeF
  • Korzystanie z KSeF obligatoryjne i dobrowolne
  • Konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  • Zasady wystawiania faktur w systemie sprzedażowym firmy – przystosowanie do KSeF
  • Korzyści wynikające ze stosowania KSeF
  • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF
  • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych
  • KSeF a kwestie VAT i JPK
  3. Zasady nadawania uprawnień
  • Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
  • Rodzaje upoważnień do stosowania KSeF – rozporządzenia wykonawcze
  • Uprawnienia dla Kancelarii Podatkowo Rachunkowej i pracowników wewnątrz firmy
  • Odbieranie uprawnień
  • Przesyłanie, odbieranie i archiwizowanie faktur
  • Czy stosowanie KSeF wymaga obecnie zgody kontrahenta?
  4. Rodzaje faktur objęte KSeF
  • Stosowanie faktur ustrukturyzowanych a zwrot podatku VAT w ciągu 40 dni
  • Termin przechowywania faktur w KSeF przez MF
  • Struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, KOR_ZAL)
  • Awaria systemu, a wystawienie faktury
  • Faktury, gdy podatnik jest zwolniony z VAT
  • Załączniki do faktur KSeF
  5. Praktyczne zasady wdrożenia systemu KSeF
  • Budowa e-faktury – pola obowiązkowe na fakturze ustrukturyzowanej
  • Pola fakultatywne na fakturze ustrukturyzowanej
  • Mapowanie obecnych faktur do schemy FA(2)
  • Dane podmiotów – sprzedawca, nabywca, podmioty trzecie
  • Daty na fakturze KSeF
  • Zamieszczanie danych dodatkowych, niepasujących do zdefiniowanych pól schemy
  • Adnotacje na fakturach – dane fakultatywne
  • Faktury korygujące – obowiązek podawania nr KSeF faktur korygowanych, sposoby prezentowania danych korekty
  • Faktury zaliczkowe – obowiązek podania danych o zamówieniu, informacje o zaliczkach częściowych
  • Faktury rozliczeniowe
  • Korekty faktury zaliczkowych i rozliczeniowych
  6. Pytania od uczestników szkolenia

  PROWADZĄCA

  Barbara Dąbrowska
  Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Abiturientka studiów podyplomowych Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Mendżerskich studiów podyplomowych dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zareządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  Magister ekonomii kierunek Finanse i Bankowości – ścieżka Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.
  Posiada licencję Ministerstwa Finansów.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla: Manager, Dyrektor HR, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Finansów w firmach produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek z zakresu finansów, księgowości i kapitału ludzkiego.
  Szkoleniowiec z prawie 10 letnim doświadczeniem zakresu podatku VAT, CIT, PIT, prawa bilansowego, kadr i płac, prawa pracy. Autorka licznych publikacji.
  Wykładowca na Uniwersytecie WSB MERITO Warszawa na studiach podyplomowych Kadry i Płace, Analityk Finansowy (promotorka prac dyplomowych), Zarządzanie w NGO, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość w praktyce i Rachunkowość dla zaawansowanych.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top