fbpx

Inflacja w procesie budżetowania – seminarium on-line


Seminarium in company (dedykowane)

 CEL I ZAKRES

Celem seminarium jest prezentacja technik planowania zabezpieczających system budżetowania przed inflacją. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy metody szacowania poziomu inflacji oraz sposoby uwzględniania tego zjawiska w budżetowaniu. Pokażemy także techniki planowania budżetu oraz analizy jego realizacji uwzględniające wzrost cen z tytułu inflacji.

ODBIORCY

Członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi, główni i samodzielni księgowi.

PROGRAM

1. Definicja i rodzaje inflacji
Inflacja średnia i branżowa Inflacja dla pojedynczych i istotnych pozycji kosztów oraz przychodów
Prognozowanie poziomu inflacji
Nierównomierny przyrost cen w czasie
Poziomy inflacji i ich wpływ na budżetowanie
2. Podatność budżetowania na inflację
Wpływ inflacji na analizę rentowności w budżecie
Zasada ostrożnej wyceny w budżetowaniu w odniesieniu do inflacji
Podział pozycji budżetowych według ich istotności w celu doboru technik planowania uwzględniających inflację
3. Techniki planowania i zarządzania budżetem uwzględniające inflację
4. Brak ujęcia inflacji w planowanym budżecie
Aktualizacja budżetu do poziomu cen bieżących w fazie jego realizacji
Reakcja na odchylenia z tytułu inflacji dla przychodów i kosztów zmiennych
Reakcja na odchylenia z tytułu inflacji dla kosztów stałych
5. Planowanie budżetu z założeniem wzrostu inflacyjnego
Pozycje o istotnej, średniej i niewielkiej wartości Metody ekstrapolacji uwzględniające poziom inflacji
6. Planowanie budżetu w walucie obcej
Planowanie cen w walucie obcej dla istotnych pozycji budżetowych
Planowanie wartościowe zbiorczych pozycji w walucie obcej
Planowanie częściowe budżetu w walucie obcej

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/ 

Scroll to Top