Inflacja w procesie budżetowania – seminarium on-line

×

Inflacja w procesie budżetowania – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  7 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 – 14.00

   CEL I ZAKRES

  Celem seminarium jest prezentacja technik planowania zabezpieczających system budżetowania przed inflacją. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy metody szacowania poziomu inflacji oraz sposoby uwzględniania tego zjawiska w budżetowaniu. Pokażemy także techniki planowania budżetu oraz analizy jego realizacji uwzględniające wzrost cen z tytułu inflacji.

  ODBIORCY

  Członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi, główni i samodzielni księgowi.

  PROGRAM

  1. Definicja i rodzaje inflacji
  Inflacja średnia i branżowa
  Inflacja dla pojedynczych i istotnych pozycji kosztów oraz przychodów
  Prognozowanie poziomu inflacji
  Nierównomierny przyrost cen w czasie
  Poziomy inflacji i ich wpływ na budżetowanie
  2. Podatność budżetowania na inflację
  Wpływ inflacji na analizę rentowności w budżecie
  Zasada ostrożnej wyceny w budżetowaniu w odniesieniu do inflacji
  Podział pozycji budżetowych według ich istotności w celu doboru technik planowania uwzględniających inflację
  3. Techniki planowania i zarządzania budżetem uwzględniające inflację
  4. Brak ujęcia inflacji w planowanym budżecie
  Aktualizacja budżetu do poziomu cen bieżących w fazie jego realizacji
  Reakcja na odchylenia z tytułu inflacji dla przychodów i kosztów zmiennych
  Reakcja na odchylenia z tytułu inflacji dla kosztów stałych
  5. Planowanie budżetu z założeniem wzrostu inflacyjnego
  Pozycje o istotnej, średniej i niewielkiej wartości
  Metody ekstrapolacji uwzględniające poziom inflacji
  6. Planowanie budżetu w walucie obcej
  Planowanie cen w walucie obcej dla istotnych pozycji budżetowych
  Planowanie wartościowe zbiorczych pozycji w walucie obcej
  Planowanie częściowe budżetu w walucie obcej

  PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/