fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców: Prawa i obowiązki pracodawcy. Dokumentacja pracodawcy – warsztat on-line

×

Zatrudnianie cudzoziemców: Prawa i obowiązki pracodawcy. Dokumentacja pracodawcy – warsztat on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  30 września 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

   CEL I ZAKRES

  Celem spotkania jest pokazanie procesu zatrudniania cudzoziemców oraz profesjonalnego wypełniania niezbędnych dokumentów. Podczas zajęć praktycznych dowiemy się m.in.:
  ➡ jakie są wymagania prawne i procedury związane z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców,
  ➡ jakie są typy zezwoleń, procedur administracyjnych oraz jaka jest ich istotność podczas procesu zatrudniania cudzoziemców,
  ➡ jak wypełniać dokumenty, takie jak wnioski o zezwolenia na pracę, umowy o pracę, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych itp.,
  ➡ jak poprawnie wypełniać dokumenty, unikając błędów i opóźnień.

  ODBIORCY

  Pracodawcy, w tym działy HR, działy kadrowe, działy księgowe, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

   PROGRAM

  1. Wprowadzenie
  ➡ Prezentacja tematu zatrudniania cudzoziemców (aktualna sytuacja na rynku pracy)
  2. Podstawowe pojęcia i przepisy prawne
  ➡ Definicja cudzoziemca
  ➡ Przepisy prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców
  ➡ Obowiązki pracodawcy
  3. Dokumenty niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca
  ➡ Lista niezbędnych dokumentów formalnych
  ➡ Omówienie procedur ich uzyskania
  ➡ Wyjaśnienie różnic między różnymi typami wiz, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców z Ukrainy
  4. Wypełnianie dokumentów
  ➡ Praktyczne wypełnianie formularzy aplikacyjnych
  ➡ Wyjaśnienie, jak uniknąć błędów i pomyłek w dokumentach
  ➡ Korzystanie z systemów online do składania wniosków (praca.gov.pl)
  5. Podsumowanie i sesja pytań

  Monika Piątek
  Od 10 lat działa na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuje się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynała na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jest ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyła przez 10 lat jest praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyła we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jest odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy oraz za edukowanie w temacie.
  Współpracowała z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuje ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.

   CENA

  ✅ Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top