fbpx

Najnowsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 r. – szkolenie on-line

×

Najnowsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 r. – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  9 września 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

   CEL I ZAKRES

  Celem spotkania jest pokazanie procesu zatrudniania cudzoziemców po zmianie przepisów od 1 lipca 2024 r.
  Podczas zajęć dowiemy się m.in.:
  ➡ jakie są wymagania prawne i procedury związane z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców z Ukrainy po 1 lipca 2024 r.,
  ➡ na jakich dokumentach pobytowych mogą przebywać cudzoziemcy w Polsce po nowelizacji specustawy,
  ➡ do kiedy przedłużają się dokumenty legalizujące pobyt i pracę dla cudzoziemców z Ukrainy, ale nie tylko…,
  ➡ mandaty za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi.

  ODBIORCY

  Pracodawcy, w tym działy HR, działy kadrowe, działy księgowe, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

   PROGRAM

  1. Wprowadzenie do tematu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  • Bieżące przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy – o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – przedłużona specustawa do 30.09.2025 r.
  • Status UKR – co dalej z tym specjalnym oznaczeniem numeru PESEL dla cudzoziemców z UA?
  • Przedłużenie okresu ważności wiz krajowych obywateli Ukrainy
  • Czy są planowane zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców w 2024 roku?
  • Jakie są wyzwania i ograniczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce?
  2. Przedstawienie sylwetki kandydata cudzoziemca na rynku pracy
  • Kim jest cudzoziemiec na terytorium Polski?
  • Jacy są kandydaci-cudzoziemcy na rynku pracy?
  • W jakim języku powinna być przygotowana umowa dla cudzoziemca?
  • Jakie są wymagania w zakresie tłumaczeń i legalizacji dokumentów cudzoziemca?
  3. Jak powinien wyglądać proces legalnego zatrudniania cudzoziemca w 2024 roku?
  • Jak przygotować się do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?
  • Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?
  • Na co zwrócić uwagę w paszporcie cudzoziemcy? (+ stempel w paszporcie)
  • Jakie są rodzaje wiz? (cel wydania wizy wg ustawy)
  • Jakie są rodzaje decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców?
  • Jaki cel powinien być wpisany w decyzji wojewody?
  • Czy można zatrudnić cudzoziemca tylko na podstawie Karty Pobytu?
  • Co powinno się znaleźć w Karcie Pobytu i jej cel wydania przez wojewodę?
  • Jakie są rodzaje umów o pracę i kontraktów, które można zaoferować cudzoziemcom?
  • Na jakie dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca trzeba zwrócić uwagę?
  a) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
  b) zezwolenie na pracę
  c) zezwolenie na pracę sezonową
  d) powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy (status cudzoziemca z UA po 04.03.2024 r.).
  • Jakie są procedury odwoławcze i możliwości przedłużenia zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?
  • Jakie są kroki do podjęcia w przypadku zmiany statusu lub sytuacji pracownika-cudzoziemca?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji pracowniczej cudzoziemców?
  4. Kiedy nie są potrzebne dokumenty legalizujące pracę?
  • W jakich przypadkach nie są wymagane dokumenty legalizujące pracę? Omówienie praktycznych przykładów: pobyt stały, Karta Polaka
  • Jak zatrudnić ucznia, studenta, absolwenta cudzoziemca w 2024 roku?
  • Co oznacza dla pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca decyzja wojewody dla obywateli Białorusi?
  • Jak poprawnie zatrudnić obywatela Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii?
  5.
  Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemca
  • Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców?
  • Jakie środki można podjąć, aby skutecznie monitorować i utrzymywać legalność zatrudnienia cudzoziemców?
  6 Status uchodźcy – wyjaśnienie nomenklatury
  • Czym charakteryzuje się status uchodźcy?
  7. Cudzoziemiec w firmie – kontrola PIP czy Straży Granicznej
  • Czy PIP czy Staż Graniczna może skontrolować naszego pracownika?
  • Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca?
  • Jakie dokumenty sprawdza PIP i Straż Graniczna podczas kontroli w firmie?
  • Jakie są kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
  • Kto odpowiada za ważność dokumentów pobytowych – pracownik czy pracodawca?
  • Jakie są grzywny/mandaty za zatrudnienie obcokrajowca bez wszystkich pozwoleń?

  PROWADZĄCA

  Monika Piątek
  Od 10 lat działa na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuje się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynała na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jest ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyła przez 10 lat jest praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyła we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jest odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy oraz za edukowanie w temacie.
  Współpracowała z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuje ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.

   CENA

  ✅ Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top