DOFINANSOWANIE

Dzięki współpracy z firmą Jointly Sp. z o.o. proponujemy Państwu wsparcie w zakresie pozyskiwania dofinansowania do szkoleń, kursów i seminariów. Są to przede wszystkim dofinansowania prowadzone w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.

🔰 Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): „… stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia (przez osoby pracujące) z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.”
Jest to zatem fundusz pozwalający pracodawcom na otrzymanie nawet 100% dofinansowania na działania związane z podwyższaniem kompetencji swoich pracowników. W te działania wpisuje się szereg usług w tym szkolenia i kursy.
Dofinansowanie otrzymać może każdy pracodawca spełniający wymagane kryteria, opisane szczegółowo na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-funduszszkoleniowy

Wspólnie z firmą Jointly opracowaliśmy schemat działania wspierający naszych Klientów, w którym ograniczamy do niezbędnego minimum czas potrzebny do przygotowania wymaganych dokumentów i w pełni kontrolujemy proces dofinansowania i rozliczenia projektu.
W celu otrzymania dofinansowania, pracodawca powinien złożyć uzupełniony wniosek o dofinansowanie, w terminie trwania naboru, do odpowiedniego ze względu na siedzibę pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek składa się z części głównej oraz szeregu załączników niezbędnych do złożenia razem z częścią główną. Po złożeniu wniosku i otrzymaniu z urzędu pozytywnej odpowiedzi o przyznanie dofinansowania należy następnie przeprowadzić wskazane we wniosku szkolenia oraz rozliczyć otrzymane środki.

🔰 Zakres wsparcia ze strony Jointly

Wszystkie wymienione powyżej zadania sprawiają, iż cały proces dofinansowania z KFS staje się rzeczą niezmiernie czasochłonną. W związku z tym Jointly, korzystając ze swojego doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej, wyręcza naszych Klientów w tym procesie.
Na zadania należące do Jointly składają się:
✅ Stały monitoring terminów naborów wniosków do KFS.
✅ Stały monitoring warunków, zasad, wytycznych i rozporządzeń dotyczących przyznawania środków KFS.
✅ Stałe doradztwo w zakresie usług szkoleniowych dostępnych na rynku.
✅ Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
✅ Kontakt z właściwym urzędem oraz instytucją szkoleniową wybraną do przeprowadzenia szkoleń.
✅ Przygotowanie rozliczenia dofinansowania i pomyślnego zamknięcia całego procesu KFS.
W ten sposób znacząco ograniczany jest czas naszych Klientów poświęcany na działania związane z dofinansowaniem oraz organizacją szkoleń.

🔰 Proces współpracy

✅ Podpisanie umowy o współpracę w ramach KFS.
✅ Przekazanie do Jointly informacji o pracownikach, firmie zakresach szkoleniowych, które są niezbędne do przygotowania wniosku.
✅ Przygotowanie przez Jointly kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach KFS oraz przesłanie go do Klienta.
✅ Złożenie wniosku oczekiwanie ze strony urzędu (do 30 dni) na decyzję.
W różnych okolicznościach może zdarzyć się, iż po stronie Jointly konieczny będzie kontakt z urzędem (negocjacje cen warunków, dodatkowe opinie lub załączniki itp.).

🔰 Korzyści współpracy

✅ Profesjonalna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji oraz organizacji i przeprowadzenia szkoleń.
✅ Zredukowanie do minimum poświęcanego na to czasu poprzez brak konieczności delegowania pracowników do obsługi procesu KFS oraz organizacji szkoleń.
✅ Zredukowanie kosztów szkoleń nawet o 100% w przypadku mikroprzedsiębiorców (dla innych podmiotów jest to 80% wartości szkoleń).
✅ Dostęp do szerokiej sieci partnerskiej oferującej usługi trenerów oraz instytucji szkoleniowych działających na terenie całej Polski.
Najważniejszym natomiast jest… dynamiczny rozwój zatrudnianego personelu, gwarantujący wzrost motywacji pracowników a finalnie pozycji i sytuacji firmy na rynku lokalnym i krajowym. Im więcej potrafią pracownicy tym lepiej dla firmy!

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia otwarte i wewnątrzfirmowe:
biuro@platformawiedzy.com.pl
Tel. (+ 48) 511 003 137
https://platformawiedzy.com.pl/