MS Excel – poziom II – kurs on-line

×

MS Excel – poziom II – kurs on-line

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  14 lipca 2022 r., godz. 9.00 – 15.45
  lub
  5 października 2022 r., godz. 9.00 – 15.45

  CEL I ZAKRES

  Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę z tym programem. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć wybrane sposoby rozwiązywania zadań dotyczących funkcji i formuł. Sukcesywne omawianie nowych informacji będzie połączone z utrwalaniem wiedzy poprzez ćwiczenia powtarzające. Kurs ma mocno warsztatowym charakter, z nastawieniem na ćwiczenia. Kurs odbywa się na komputerach PC.

  ODBIORCY

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących programu, posiadają wiedzę dotyczącą budowania prostych formuł i przykładowych funkcji.

  PROGRAM

  1. Optymalizacja wybranych czynności dotyczących porządkowania informacji
  2. Wybrane funkcje i formuły, budowanie i składnia
  3. Praca z tekstami
  4. Adresowanie bezwzględne
  5. Funkcja JEŻELI, CZY.LICZBA, ORAZ, *1
  Warunkowa analiza danych
  Budowanie testów logicznych opierających się na różnych zapytaniach
  Zagnieżdżanie formuł
  Przykładowe pułapki i sposoby ich rozwiązywania
  6. Formatowanie warunkowe
  7. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI.BŁĄD, *1, &
  Łączenie zakresów
  Wyszukiwanie w danych o mieszanych typach (teksty a liczby)
  Zagnieżdżanie formuł
  Wyszukiwanie po przedziałach z najlepszym dopasowaniem
  Przykładowe pułapki i sposoby ich rozwiązywania
  8. Pytania i odpowiedzi

  PROWADZĄCA

  Anna Barańska
  Ekspertka i pasjonatka MS Excel. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z programem. Prowadzi szkolenia z nastawieniem na przekazywanie przydatnej wiedzy. W 2008 r. uzyskała Dyplom Innovatora. Wdrażała pomysły optymalizacyjne, tworzyła narzędzia, makra (VBA), skrypty, korzystała z ogromu możliwości MS Excel.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/