fbpx

Fakturowanie 2024 r. – szkolenie on-line

×

Fakturowanie 2024 r. – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  17 października 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  W trakcie spotkania omówimy bieżące zmiany w zasadach fakturowania oraz najczęściej występujące w praktyce problemy. Podpowiemy również czy warto już teraz wdrażać zaproponowany przez ustawodawcę system fakturowania elektronicznego.

  ODBIORCY

  Księgowi, doradcy podatkowi, działy księgowe, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

  PROGRAM

  1. Zasady fakturowania w pigułce
  a) treść faktury – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe
  b) termin wystawienia faktury a powstanie obowiązku podatkowego
  c) korygowanie i anulowanie faktur
  d) doręczanie faktur
  e) przechowywanie faktur
  2. Zmiany w fakturowaniu wprowadzone w latach 2022-2024
  a) brak obowiązku wskazywania ceny jednostkowej netto w fakturze zaliczkowej
  b) wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą, wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki
  c) zmiany dotyczące faktur korygujących:
  ➡ zmiana brzmienia podstawy prawnej wystawiania korekt
  ➡ brak obowiązku stosowania oznaczeń „faktura korygująca” i „korekta”, wskazywania przyczyny korekty oraz daty sprzedaży
  ➡ nowe elementy związane z wprowadzeniem e-faktur
  d) zmiany w zbiorczych fakturach korygujących
  e) modyfikacja elementów duplikatów faktur
  3. Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (KSeF)
  a) czym jest Krajowy System e-Faktur oraz faktura ustrukturyzowana?
  b) od kiedy to rozwiązanie ma być obligatoryjne?
  c) co zrobić jeśli nie chcę stosować e-faktur, a kontrahent mi ją wystawi?
  d) czy nabywca może zablokować wystawienie e-faktury?
  e) czy żeby korzystać z KSeF musimy złożyć jakiekolwiek zgłoszenie? Do czego służy formularz ZAW_FA?
  4. Techniczne aspekty stosowania e-faktur
  a) gdzie znajdę wzór faktury elektronicznej?
  b) w jaki sposób wystawia się e-fakturę i jak ją odebrać?
  c) czy system wysyła do nabywcy powiadomienie o wystawieniu dla niego e-faktury?
  d) jak przekazać e-fakturę konsumentowi?
  e) kto i w jaki sposób może uzyskać dostęp do KSeF – analiza przepisów rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
  f) kiedy uznaje się, że e-faktura została wystawiona i otrzymana?
  g) czy e-faktury mogą być stosowane dla WDT, eksportu usług albo eksportu towarów?
  5. Pola faktury ustrukturyzowanej (około 300 pozycji!)
  a) czy wszystkie pola zawarte w schemie e-faktury są obligatoryjne?
  b) jak traktować pozycje z e-faktury, których umieszczenie nie jest obowiązkowe w świetle przepisów ustawy o VAT?
  c) czy faktycznie musimy podawać informację o np. metodzie płatności, rodzaju transportu, miejscu wystawienia faktury lub symbole PKWiU, CN oraz kody GTU?
  d) co zrobić jeśli system „wymusza” wypełnienie pozycji, która nie jest obligatoryjna w świetle regulacji ustawy o VAT?
  6. Błędy przy wystawianiu e-faktur
  a) w jaki sposób można skorygować błąd stwierdzony w e-fakturze?
  b) czy faktura korygująca może być fakturą ustrukturyzowaną?
  c) czy wystawiona e-faktura jest automatycznie analizowana pod kątem jej zgodności z przepisami o wystawianiu faktur?
  d) jakie kary mogą grozić za błędy w fakturowaniu przy wykorzystaniu KSeF?
  e) czy do e-faktur stosuje się przepisy o duplikatach?
  f) czy w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych można stosować procedurę anulowania faktur?
  g) czy e-fakturę może poprawić nabywca wystawiając notę korygującą?
  7. Korzyści związane z wejściem w KSeF
  a) brak obowiązku przechowywania faktur
  b) ułatwiony sposób ujmowania faktur korygujących in minus
  c) przyspieszony, 40-dniowy zwrot VAT
  d) brak konieczności generowania JPK_FA
  e) wykorzystanie e-faktur we własnym systemie księgowym
  8. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi

  PROWADZĄCA

  Justyna Zając-Wysocka
  • radca prawny, doradca podatkowy
  • prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o.
  • przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA
  • wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych
  • jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie
  • członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association)
  • doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego
  • specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych
  • jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej (ponad 3500 godzin szkoleniowych)
  • uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej)

  CENA

   Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top