fbpx

Jacek Siatkowski

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w postępowaniach przetargowych na polskim rynku. Rozpoczynał w 2000 roku w brytyjskiej firmie IMC Consulting oraz IMC Polska Sp. z o.o. jako menedżer i członek zespołów przygotowujących oferty przetargowe największych projektów szkoleniowo-doradczych, finansowanych ze środków zagranicznych. Zespół IMC pozyskał w latach 2000-2001 ponad 20 mln euro ze środków Banku Światowego, Phare Inicjatywa i Phare 2000, dzięki czemu firma IMC – przekształcona następnie w firmę WYG International – stała się liderem na rynku zarządzania wielodyscyplinarnymi projektami społeczno-gospodarczymi i infrastrukturalnymi, finansowanymi ze środków UE. W latach 2007-2010 był dyrektorem departamentu PR&Marketing Consulting w WYG International, będąc odpowiedzialnym za pozyskiwanie zamówień – samodzielnie bądź w formule konsorcyjnej – w drodze przetargów i zarządzanie projektami. Klientami jego departamentu byli m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, PFRON, PARP, Instytut Książki, Instytut Kardiologii w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy, urzędy marszałkowskie i urzędy gmin w całym kraju oraz firmy prywatne.
W kolejnych latach był project managerem i dyrektorem w firmach Profile w Warszawie i Bringmore w Chorzowie, wyspecjalizowanych w zamówieniach publicznych, gdzie był odpowiedzialny za analizowanie i przygotowanie ofert przetargowych oraz zarządzanie projektami. Wybrane portfolio klientów: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP, PKP, Krakowski Holding Komunalny, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, urzędy marszałkowskie, gminy i firmy prywatne.
Posiada ponadto doświadczenie w administracji i samorządach. Był zatrudniony jako konsultant bądź kierownik w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, PARP, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa, Górniczej Agencji Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, gminie Sandomierz.
Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu przygotowania procesu przetargowego, jego realizacji oraz zarządzania projektami w sposób umożliwiający udaną współpracę między zamawiającymi i wykonawcami. Jest współautorem „Podręcznika zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach POiŚ”, wydanym przez Ministerstwo Środowiska i wykładowcą wyższych uczelni.

Scroll to Top