fbpx

Joanna Grabowska

Ekonomista, MBA Energetyka

Były długoletni pracownik URE, od kilkunastu lat ekspert w branży elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowej.
Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed regulatorem (URE) w zakresie udzielania/przedłużania koncesji, zatwierdzania taryf (ciepło, energia elektryczna, paliwa gazowe) oraz wszystkich innych sprawach, w tym spornych.
Trener: prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, między innymi w zakresie kalkulacji taryf, Prawa energetycznego, OZE i efektywności energetycznej.
Jako niezależny ekspert mediator na rynku regulowanym w sporach pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, odbiorcami (Spółdzielnie Mieszkaniowe,
Wspólnoty) i mieszkańcami.
Doradca w zakresie inwestycji w instalacje/ farmy PV/ turbiny wiatrowe/ budowę źródeł CHP na terenach i obiektach należących do podmiotów, przedsiębiorstw energetycznych, jak i miast i gmin.

Scroll to Top