fbpx

Jak się przygotować do kontroli podatkowej i ją przetrwać? – szkolenie on-line

×

Jak się przygotować do kontroli podatkowej i ją przetrwać? – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  13 czerwca 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Podczas spotkania przygotujemy uczestników do kontroli podatkowej lub skarbowej. Pokażemy, jak prawidłowo komunikować się z organem podatkowym i jak skutecznie uzasadniać swoje stanowisko. Omówmy zagadnienia prawne związane z procedurą kontrolną. Wskażemy ponadto, jakie regulacje dotyczą praw i obowiązków zarówno podatników jak i organów podatkowych.

  ODBIORCY

  Księgowi, doradcy podatkowi, działy księgowe, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

  PROGRAM

  1. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa – podstawowe podobieństwa i różnice
  ➡ Kto może być kontrolowany
  ➡ Rodzaje pełnomocnictw w prawie podatkowym
  ➡ Prawa i obowiązki organu w toku kontroli
  ➡ Prawa i obowiązki kontrolowanego 
  ➡ Wyłączenia pracowników organu
  2. Przebieg kontroli podatkowej i celno-skarbowej
  ➡ Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
  ➡ Wszczęcie procedury
  ➡ Właściwe miejsce przeprowadzenia kontroli
  ➡ Terminy na zakończenie postępowania
  ➡ Dowody i udostępnianie akt kontrolowanemu
  ➡ Aspekty techniczne- metryki, adnotacje i protokół
  ➡ Postanowienia i zażalenia na nie
  ➡ Koszty postępowania oraz kary porządkowe
  ➡ Zawieszenie postępowania
  ➡ Protokół zakończenia, wynik kontroli
  ➡ Zastrzeżenia podatnika do protokołu
  ➡ Konsekwencje i rezultaty kontroli

  PROWADZĄCA

  Justyna Zając-Wysocka
  • radca prawny, doradca podatkowy
  • prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o.
  • przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA
  • wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych
  • jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie
  • członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association)
  • doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego
  • specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych
  • jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej (ponad 3500 godzin szkoleniowych)
  • uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej)

  CENA

   Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top