fbpx

Krajowy System e-Faktur 2023-2025 – szkolenie on-line

×

Krajowy System e-Faktur 2023-2025 – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  23 września 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Podczas spotkania pokażemy zarówno aktualny model e-fakturowania, jak i nowy, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 r. Jest to niewątpliwa szansa na jak najszybsze wdrożenie systemu KSEF w firmie oraz wyeliminowanie problemów w obiegu dokumentów oraz w samym procesie fakturowania.

  ODBIORCY

  Księgowi, doradcy podatkowi, działy księgowe, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).

  PROGRAM

  1. Krajowy System e-Faktur:
  ➡ zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
  ➡ archiwizacja faktur w KSeF,
  ➡ czy stosowanie KSeF wymaga zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
  ➡ jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
  ➡ faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a nowy KSeF,
  ➡ PEF a KSeF – czy są zharmonizowane?
  ➡ czy będzie dostępny wzór faktur?
  ➡ termin przechowywania faktur w KSeF.
  2. Dostęp do KSeF:
  ➡ kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
  ➡ upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
  ➡ upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
  ➡ upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
  ➡ upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
  ➡ korzystanie z KSeF bez upoważnienia,
  ➡ w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  ➡ druk ZAW-FA – omówienie,
  ➡ rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
  ➡ aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.
  3. Schemat struktury faktury w KSeF:
  ➡ pola w nowej strukturze faktury,
  ➡ które elementy schemy są obowiązkowe,
  ➡ numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
  ➡ analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
  ➡ dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
  ➡ nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
  ➡ faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
  ➡ czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
  ➡ rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR).
  4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:
  ➡ kiedy uznać fakturę za wystawioną
  ➡ kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
  ➡ kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
  ➡ jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż).
  5. Zalety wprowadzenia KSeF:
  ➡ ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży i zakupu,
  ➡ przyspieszony zwrot podatku VAT,
  ➡ brak konieczności przedstawienia pliku JPK_FA,
  ➡ nowe możliwości wykorzystania faktur elektronicznych w księgowaniu transakcji zakupowych – istotne uproszczenia.
  6. Jakie działania podjąć, aby wdrożyć KSeF:
  ➡ omówienie projektu najnowszej nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
  ➡ kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, 
  ➡ czy i które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
  ➡ co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury? 
  ➡ informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
  ➡ w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
  ➡ jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
  ➡ opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dostępne metody opatrzenia kodem,
  ➡ czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
  ➡ czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
  ➡ zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
  ➡ propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany w projekcie,
  ➡ nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
  ➡ nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
  ➡ skrócenie terminu zwrotu VAT,
  ➡ dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
  ➡ płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
  ➡ co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy – czy one znikną?
  ➡ akceptacja stosowania faktur w KSeF,
  ➡ data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – nowe zasady w zakresie trybów awaryjności.
  ➡ jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
  ➡ faktury zaliczkowe,
  ➡ faktury RR (w tym korygujące),
  ➡ rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym,
  ➡ faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
  ➡ przepisy przejściowe.
  7. Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań.
  8. Najnowsze projekty aktów wykonawczych do KSEF oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

  PROWADZĄCA

  Justyna Zając-Wysocka
  • radca prawny, doradca podatkowy
  • prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o.
  • przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA
  • wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych
  • jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie
  • członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association)
  • doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego
  • specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych
  • jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej (ponad 3500 godzin szkoleniowych)
  • uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej)

  CENA

   Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top