fbpx

Marek Gmerski

Asystent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, w Zakładzie Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekonomista – informatyk, kierownik studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania projektami, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i controllingu projektów. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ówcześnie: Akademii Ekonomicznej). Posiada certyfikat PMP, TCO Expert oraz PRINCE2 Foundation.
Prekursor stosowania podejścia zwinnego w projektach jako takich (nie tylko w dziedzinie tworzenia oprogramowania) oraz dobrych praktyk w zarządzaniu usługami informatycznymi znanymi dzisiaj jako ITIL. Był głównym ekspertem merytorycznym w zespole, który jako jeden z pierwszych na świecie opracował i wdrożył do praktycznego stosowania algorytm wyceny portfela inwestycji zależnych IT, który wykorzystywał opcje realne.
Jako menedżer specjalizował się w kierowaniu dużymi projektami informatycznymi i rozwojowymi charakteryzującymi się wysokim ryzykiem, koniecznością reorganizacji przedsiębiorstwa oraz zaangażowaniem dominującego zewnętrznego wykonawcy.
Doradzał i szkolił w zakresie zarządzania projektami, controllingu projektów, budżetowania projektów, controllingu w IT. Autor unikalnego na rynku polskim szkolenia „Controlling w IT” oraz kilku szkoleń autorskich z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania projektami.
Autor kilkunastu publikacji w prasie fachowej, szczególnie w „Controlling i zarządzanie”, „Controlling i rachunkowość zarządcza” oraz „Strefa PMI”. Prelegent na konferencjach branżowych poświęconych zarządzaniu projektami oraz controllingowi.

Scroll to Top