fbpx

Rachunek marżowy – zarządzanie rentownością i wartością przedsiębiorstwa – szkolenie on-line

×

Rachunek marżowy – zarządzanie rentownością i wartością przedsiębiorstwa – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

   

  11 października 2024 r., godz. 9.00 – 16.00

  CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest przedstawienie metodyki rachunku marżowego jako narzędzia zarządzania rentownością i wartością przedsiębiorstwa oraz jego możliwości w zakresie optymalizacji kosztów, kształtowaniu polityki cenowej, wykorzystania w procesowym rachunku kosztów oraz premiowania obszarów wsparcia.

  ODBIORCY

  Właściciele, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, główni i samodzielni księgowi, specjaliści ds. controllingu.

  PROGRAM

  1. Pokrycie finansowe (marża brutto) – logika i znaczenie w ocenie rentowności całego przedsiębiorstwa oraz rentowności częściowych: produktów, klientów, linii produkcyjnych, gniazd, oddziałów, zespołów itp.
  2. Klasyfikacja kosztów wykorzystywana w rachunku marżowym: koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, krótko- i długoterminowe
  3. Odniesienie pokrycia finansowego (marży brutto) do analiz portfelowych
  4. Odniesienie pokrycia finansowego (marży brutto) do „wąskich gardeł”
  5. Syntetyczne ujęcie rachunku marżowego – Główne zasady projektowania – Możliwości wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  6. Budżety elastyczne – Ujęcie analityczne rachunku marżowego – Wykorzystanie do optymalizacji kosztów
  7. Wykorzystanie rachunku marżowego jako nośnika dla procesowego rachunku kosztów oraz wyliczenia dolnej granicy ceny
  8. Definiowanie jednostek biznesowych na potrzeby rachunku marżowego
  9. Mierniki procesowe jednostek biznesowych – Przykłady definiowania mierników procesowych
  10. Wykorzystanie rachunku marżowego do rozliczania świadczeń wewnętrznych – Koszty i przychody kalkulacyjne;
  11. Przykłady rachunków marżowych – analizy przypadków
  12. Ćwiczenie – definiowanie jednostek biznesowych i mierników procesowych w logice rachunku marżowego

  POBIERZ MATERIAŁY…

  PROWADZĄCY

  Piotr Skrzyniarz
  Doświadczony menedżer m.in. jako Dyrektor Departamentu Strategii, a następnie Doradca Prezesa Zarządu w Polskiej Spółce Gazownictwa (GK PGNiG), odpowiedzialny za obszary: strategii i analiz strategicznych, zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami; współautor Strategii na lata 2016-2022; uhonorowany Medalem za zasługi dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Doradca przedsiębiorstw w ponad 50 projektach opracowania i wdrożenia systemów informacji zarządczej, w tym controllingu i Balanced Scorecard, m.in. jako Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Organizacji. Wykładowca i trener biznesowy z 25-letnim doświadczeniem w zakresie controllingu, w ponad 600 projektach szkoleniowych (m.in. dla: Budimex, PGNiG, PKO BP, PESA, Play, Daimler Automotive, Generali, Stocznia Remontowa, Impel, KGHM). Autor blisko 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie controllingu i zarządzania finansami oraz psychologii przywództwa (m.in. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Bankowa). Przewodniczący Rady Pomorskiego Oddziału NFZ w latach 2009-2013.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top