fbpx

Michał Chalastra

Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu

Działam od 1997 r., prowadzę wąski profil działalności i koncentruję na kluczowych obszarach controllingu. Realizuję duże projekty i specjalizuję się w rozwiązaniach ponadstandardowych zgodnych z najlepszymi światowymi wzorcami controllingu.Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający firmy w praktycznych wdrożeniach controllingu. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.

USŁUGI DORADCZE

Audyt systemu controllingu
Badanie stanu controllingu funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem najlepszych polskich i światowych praktyk. Celem audytu jest wskazanie działań usprawniających system controllingu.

Budżetowanie
Zaprojektowanie systemu budżetowania uwzględniającego:
* zakresy odpowiedzialności,
* elastyczne zarządzanie reagujące na zmiany w trakcie realizacji budżetów,
* planowanie kroczące,
* działania optymalizacyjne,
* synchronizację z planem strategicznym,
* przesunięcia w czasie pomiędzy planami szczegółowymi,
* odrębne planowanie danych ilościowych i wartościowych,
* procedury budżetowe,
* system dopuszczalnych odchyleń,
* identyfikację scenariuszy na standardowe odchylenia.

Rachunkowość zarządcza
Rozbudowa systemów rachunkowości finansowej do wymogów rachunkowości zarządczej w zakresie:
* adaptacja planu kont,
* dobór metod rozliczeń kosztów,
* identyfikacji zakresów odpowiedzialności,
* budżetowania,
* systemów motywacyjnych,
* zarządzania strategicznego,
* optymalizacji procesów.

Rachunek kosztów
Opracowanie narzędzi rachunku kosztów spełniającego wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej
w zakresie:
* rejestracji danych – plan kont,
* kalkulacji kosztu wytworzenia, kosztu całkowitego oraz ceny.
Rachunek kosztów uwzględniający reguły rachunkowości finansowej oraz zarządczej takie jak:
* fazy procesów,
* koszty przed i poprodukcyjne,
* wielkość partii,
* stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych,
* terminy płatności,
* indywidualne koszty sprzedaży ustalane odrębnie dla klientów, produktów czy kanałów dystrybucji.

Strategiczny rachunek kosztów
Projektowanie narzędzi strategicznego rachunku kosztów takich jak:
* rachunek cyklu życia produktu
* rachunek kosztów docelowych.

Budżetowanie projektów
Stworzenie systemu do kompleksowego zarządzania projektami obejmującego:
* procedury zgłaszania realizacji i rozliczania,
* budżety projektów
* adaptację systemu rachunkowości do wymogów projektowych.

Planowanie strategiczne
Projektowanie systemu planowania strategicznego obejmującego:
* strukturę i procedurę planowania,
* identyfikację strategii głównych i szczegółowych,
* model piramidy wskaźników według reguły Du’Ponta,
* budżet strategiczny,
* modele analizy strategicznej
* adaptację planu kont do rejestracji danych według wymogów planowania strategicznego.

System optymalizacji procesów
Opracowanie procedur i formularzy zgłaszania, weryfikacji, realizacji, rozliczenia oraz motywacji związanych
z działaniami optymalizacyjnymi. Przygotowanie rekomendacji dotyczącej modyfikacji systemu rachunkowości
do potrzeb działań optymalizacyjnych.

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Audyty systemu controllingu
Comercial Union S.A. – Warszawa
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Pabianice
Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie – Pion Informatyki
Wytwórnia Napojów „Jurajska” SP Myszków
Scanclimber S.A. Gniezno – audyt w zakresie rachunku kosztów

Wdrożenia systemu budżetowania na zasadach controllingu
Canpol sp. z o. o. w Warszawie – opracowanie systemu rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej oraz wdrożenia systemu klasy Business Inteligent
Grall S.A. w Wejherowie – opracowanie koncepcji rachunku kosztów
Zakłady Chemiczne Nitrochem S.A. w Bydgoszczy – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
Vistal S.A. w Gdyni – opracowanie koncepcji rachunku kosztów i budżetowania na potrzeby wdrożenia systemu informatycznego
Warszawskie zakłady farmaceutyczne POLFA WARSZAWA S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania
i rachunku kosztów
SKOK im S. Stefczyka w Gdyni – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania
KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW” S.A. w Bełchatowie – wdrożenie systemu budżetowania
ENERGETYKA KALISKA S.A. w Kaliszu – wdrożenie systemu budżetowania
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST – BOX” S. A. Słupsk – bdżetowanie i rachunek kosztów działań ABC
w obszarze produkcji
MACROLOGIC SA Warszawa – rachunek kosztów z elementami ABC
TP DITEL S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania
Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk – opracowanie koncepcji rachunku kosztów na potrzeby wdrożenia systemu zintegrowanego
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu
WYTWÓRNIA NAPOJÓW „JURAJSKA” SP Myszków – wdrożenie systemu budżetowania
YOUNG DIGITAL PLANET S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk – rachunek kosztów z elementami ABC oraz budżetowanie
(projekt w realizacji)
RUBO Sp. z o.o. Rumia – wdrożenie systemu motywacyjnego opartego na parametrach ekonomicznych
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IGLOTECH” S. J. Kwidzyn – wdrożenie systemu budżetowania
PEC Katowice Sp. z o.o. w Katowicach – wdrożenie systemu budżetowania
LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – wdrożenie systemu budżetowania
GAZOPROJEKT S.A. Wrocław – Wdrożenie systemu budżetowania
BAZY i SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. Bydgoszcz – wdrożenie systemu budżetowania
HUTA SZKŁA „WOŁOMIN” S.A. – wdrożenie systemu budżetowania
Plum Sp. z o.o. Białystok – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu i rachunku kosztów
UNIONTEX S.A. Łódź – wdrożenie systemu budżetowania
Zakład Flexodruku „DRUKPOL” Nowy Dwór Maz. – wdrożenie systemu budżetowania
WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. Tuchów – opracowanie koncepcji biznesowej zarządzania firmą

REFERENCJE SPECJALNE

Nagrodzone wdrożenia w konkursie na controllera roku organizowanym przez INFOR PL:
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – I miejsce 2008 rok
LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – II miejsce 2008 rok

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
tel. (+48) 511 003 137
e-mail:  biuro@platformawiedzy.com.pl
www.platformawiedzy.com.pl

 

Scroll to Top