fbpx

Nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Przypominamy, iż w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2024 można otrzymać dofinansowanie do naszych kursów i szkoleń w wysokości do 80%, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy nawet 100 %.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów naszych szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy urząd pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też względu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych to 2.14/00298/2023

Scroll to Top