fbpx

OZE – Odnawialne źródła energii – kompendium obowiązujących przepisów oraz planowane zmiany – warsztat on-line

×

OZE – Odnawialne źródła energii – kompendium obowiązujących przepisów oraz planowane zmiany – warsztat on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  13 września 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Głównym celem spotkania jest wskazanie aktualnych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, a zwłaszcza omówienie fazy inwestycyjnej i operacyjnej instalacji OZE. Celem jest także wskazanie planowanych zmian prawnych. Spotkanie kładzie nacisk na praktyczne aspekty regulacji prawnych.

  ODBIORCY

  inwestorzy i deweloperzy źródeł OZE
  odbiorcy energii zainteresowani własną instalacją OZE lub zakupem energii z OZE
  pracownicy organów administracji publicznej uczestniczących w procesie inwestycyjnym instalacji OZE
  przedstawiciele jednostek samorządowych i administracji publicznej odpowiedzialni za odnawialne źródła energii
  spółki obrotu energią
  prawicy świadczący usługi dla sektora OZE
  pracownicy banków finansujących inwestycje w odnawialne źródła energii
  wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką.

  PROGRAM

  1. Regulacje prawne w zakresie OZE w Polsce – uwagi ogólne
  2. Rodzaje i charakterystyka podstawowych źródeł OZE
  3. Proces inwestycyjny
  Zabezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  MPZP/ decyzja o warunkach zabudowy
  Pozwolenie na budowę
  Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
  4. Wytwarzanie energii elektrycznej
  Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
   Wpis do rejestru małych instalacji OZE
  5. Systemy wsparcia dla OZE w Polsce
  System aukcyjny – prekwalifikacja, udział w aukcji, obowiązki po wygraniu aukcji, rozliczanie ujemnego salda
  Systemy FIP/FIT
  6. Zasady rozliczeń prosumentów
  7. Sprzedaż energii elektrycznej
  Wymogi regulacyjne
  Umowa sprzedaży energii elektrycznej
  Umowy typu Corporate PPA (CPPA)
  8. „Bankowalność” projektu projektów OZE
  9. Klastry energii i energetyka rozproszona
  10. Magazyny energii elektrycznej
  11. Zielony wodór i biometan – perspektywa rozwoju rynku
  12. Planowane zmiany prawne w sektorze OZE

  PROWADZĄCA

  Joanna Grabowska
  Ekonomista, MBA Energetyka
  Były długoletni pracownik URE, obecnie ekspert w branży elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowej.
  Trener: prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, między innymi dla inwestorów w odnawialne źródła energii w Polsce.
  Jako niezależny ekspert mediator na rynku regulowanym w sporach pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, odbiorcami (Spółdzielnie Mieszkaniowe,
  Wspólnoty) i mieszkańcami.
  Doradca w zakresie inwestycji w instalacje/ farmy PV/ turbiny wiatrowe/ budowę źródeł CHP na terenach i obiektach należących do przedsiębiorstw, jak i miast i gmin. Współpracuje w powyższym zakresie z wieloma przedsiębiorstwami, miastami i gminami z terenu całej Polski.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top