fbpx

Sławomir Frąckowiak

Ekspert i praktyk biznesowy, posiada doświadczenie menedżerskie w kierowaniu zespołami planowania finansowanego projektów badawczo-rozwojowych. Absolwent Uniwersytetu Adma Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwach i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla projektów rozwojowych. W ostatnich latach, współpracując z różnymi zespołami, skutecznie przygotował ponad 60 projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Swoje kompetencje weryfikuje w praktyce zarządzając projektami innowacyjnymi, konsultując procesy zarządzania w segmencie nowych technologii lub pełniąc kompleksowy nadzór nad przygotowaniem montażu finansowego projektów oraz przygotowaniem komercjalizacji rezultatów projektów. Zajmuje się także metodami szacowania wartości firm oraz metodami szacowania wartości intelektualnych i prawnych jako składnika budującego wartość przedsiębiorstwa.

Scroll to Top