fbpx

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

×

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

Cena za 1 osobę: 1090 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  Procesy bazodanowe controllingu

  25-26 listopada 2024 r.
  1. dzień – godz. 8.30 do 16.00
  2. dzień – godz. 8.30 do 16.00

  CEL I ZAKRES

  Celem kursu jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb analitycznych, zawierającego co najmniej następujące elementy:
  (Pod) Proces ETL (Extract, Transform, Load)
  Zasilenie hurtowni danych danymi z różnych źródeł danych, w tym, w szczególności, z rozproszonych plików MS Excel, MS Access oraz baz serwerowych na przykładzie MS SQL Server lub MySQL
  (Pod) Proces DTS (Data Transforming System)
  Czyszczenie danych, grupowanie danych, optymalizacja przechowywania, efektywność odczytu, słownikowanie, w tym słownikowanie danymi, tworzonymi ad-hoc, konsolidacja, odpiwotowywanie (unpivot) – tworzenie jednej miary z danych w wielu plikach w strukturze tabelarycznej, np. pozycje budżetowe w tabeli w pionie, miesiące w poziomie – jedna miara i jej pełne poatrybutowanie ma na celu efektywną pracę w excelowej tabeli przestawnej.
  Celem głównym jest zatem stworzenie efektywnej platformy danych analitycznych.

  ODBIORCY

  Analitycy (ogólnie), analitycy danych biznesowych (w szczególności), sprzedawcy, kadra menedżerska – wszyscy, dla których praca z dużą ilością danych jest codziennością. W szczególności analitycy budżetowi.

  PROGRAM

  1. Powtórzenie procesu tworzenia własnej bazy danych „Tabela Ludzie” z kursu „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I”
  Szczegółowe powtórzenie materiału

  Automatyzacja procesu
  2. Proces „Konsolidacja danych”
  Konsolidacja rozproszonych danych z wielu plików Excela, tu: edytowanych na platformie MS OneDrive przez Internet

  Poprawianie danych
  Tworzenie nowych atrybutów
  Omówienie tematu pobierania danych z platform „chmurowych”
  3. Proces „Wykonanie”
  Konsolidowanie danych o bardziej złożonej strukturze.

  Wielopoziomowe słownikowanie danych.
  Atrybuty własne i atrybuty obce (update skorelowany).
  4. Proces „Dane budżetowe”
  Gdzie są i ile ich jest – wymiary naszego budżetu? Dlaczego nie w jednym pliku? Dlaczego system budżetowy

  jest tak rozproszony?
  Odpiwotowanie – tworzenie jednej miary.
  Różne metody zasilania danymi budżetowymi.
  Czy naprawdę trzeba kupować specjalistyczny system budżetowy?
  5. Proces „Wykonanie + budżet”
  Określanie wymiarów analitycznych.

  Przetwarzanie danych dla potrzeb porównania budżetu z wykonaniem.
  Optymalizacja procesu – Że co?! Że to wszystko w 3 sekundy? Jednym klikiem.
  6. Konsumpcja efektu – efektywna analiza danych
  Tabela przestawna + nieznane opcje tabel przestawnych.

  Funkcje bazodanowe – wpisujesz funkcję Excela i masz, co chcesz.
  Dyskusja, prezentacja przykładów praktycznych.

  PROWADZĄCY

  Wojciech Gardziński
  Trener i szkoleniowiec, wieloletni praktyk controllingu. Zrealizował ponad 100 wdrożeń własnych narzędzi controllingowych AFIN.NET i AfinScript (wybrani klienci: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PKP Energetyka, PGE Elektrownia Opole, Ronal Polska). Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów o MS Excel i bazach danych w zastosowaniach controllingowych, a także współautorem koncepcji SOA (Spreadsheet Oriented Architecture). Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu Excel, VBA, Access, SQL. Jest współautorem oraz wykładowcą programu Studiów Podyplomowych „Excel w Controllingu dla Zaawansowanych” prowadzonych od 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 1090 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top