fbpx

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs on-line

×

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs on-line

Cena za 1 osobę: 1090 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie


  16-17 grudnia 2024 r.
  1. dzień – godz. 8.30 do 16.00
  2. dzień – godz. 8.30 do 16.00

  CEL I ZAKRES

  Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL Server Express, MySQL, inne). Przyswojenie języka specjalistów IT w tematyce przetwarzania danych biznesowych. Radykalna zmiana podejścia do analizy danych, zwiększenie jej efektywności, wygody poprzez automatyzację procesów bazodanowych, profesjonalizacja analizy danych, łatwiejsza komunikacja ze specjalistami IT. Nabycie praktycznych umiejętności dostępu do baz danych dla celów analizy biznesowej i tworzenia raportów – samodzielność analityczna – na poziomie bazy danych na specjalizowanym serwerze analitycznym – hurtowni danych controllingu.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  Ukończenie kursu „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I”, mile widziane ukończenie kursu SQL II. stopnia pt. „Procesy bazodanowe controllingu”.

  ODBIORCY

  Analitycy (ogólnie), analitycy danych biznesowych (w szczególności), Controllerzy finansowi, sprzedawcy, kadra menedżerska – wszyscy, dla których praca z dużo ilością danych jest codziennością. W szczególności analitycy budżetowi.

  PROGRAM

  1. Program szczegółowy (bloki 4-godzinne)
  Przypomnienie zagadnień z poprzednich kursów w kontekście użycia w bazie serwerowej, wykład SOA – Spreadsheet Oriented Architecture.
  Projekt i oprogramowanie procesu bazodanowego w bazie serwerowej.
  Przegląd (na przykładach) dostępu (zapis-odczyt) do różnych serwerowych baz danych, programy zarządzania (tzw. interfejsy) baz danych.
  Podstawy administracji serwerową bazą danych.
  2. Zagadnienia poruszane na kursie
  Odpowiadamy na pytania:
  * Czy można tanio lub darmowo stworzyć funkcjonalną hurtownię danych na potrzeby controllingu i nie tylko? Czy rozwój systemu analitycznego jest uwarunkowany zakupami oprogramowania analitycznego, czy też jest pochodną wzrostu wiedzy informatycznej analityków?
  * Do kogo „należy” baza danych controllingu i jakie ma cele? Czy serwerowa baza danych jest domeną wyłącznie działu IT? Kto nią zarządza? Jakimi metodami?
  * Którą z baz danych wybrać do pierwszych kroków, jak ją migrować do rozwiązań na wyższym poziomie informatycznym? Bazy danych – MS SQL Server, MySQL, interfejsy: MS SQL Server Management Studio, MySQL Workbench, interfejsy niezależne, np. SqlDbx. Relacyjna baza danych, tradycyjna architektura analizy, architektura klient-serwer, pośrednia warstwa aplikacji dostępu do danych, sterowniki ODBC i OLE DB, źródła danych, sposoby tworzenia nowych źródeł, w tym źródła „pliki tekstowe”. Nowości firmy Microsoft w dziedzinie analizy danych: Power Pivot, Power Query.

  PROWADZĄCY

  Wojciech Gardziński
  Trener i szkoleniowiec, wieloletni praktyk controllingu. Zrealizował ponad 100 wdrożeń własnych narzędzi controllingowych AFIN.NET i AfinScript (wybrani klienci: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PKP Energetyka, PGE Elektrownia Opole, Ronal Polska). Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów o MS Excel i bazach danych w zastosowaniach controllingowych, a także współautorem koncepcji SOA (Spreadsheet Oriented Architecture). Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu Excel, VBA, Access, SQL. Jest współautorem oraz wykładowcą programu Studiów Podyplomowych „Excel w Controllingu dla Zaawansowanych” prowadzonych od 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

   CENA

   Cena za 1 osobę: 1090 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top