Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – warsztaty on-line

Klijnij tutaj i pobierz materiały… ✍ ODBIORCY Warsztaty są kierowane do inwestorów oraz do wszystkich zainteresowanych osób, które zajmują się rentownością i ryzykiem projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze budowy nowych źródeł wytwórczych OZE, w szczególności menedżerów i pracowników pracujących w działach controllingu, finansów i rachunkowości zarządczej oraz strategii i rozwoju. Warsztaty są przeznaczone również dla…

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie – szkolenie on-line

✅ Szkolenie e-learningowe ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu:✅ identyfikacji poszczególnych kosztów zakupu energii elektrycznej,✅ dobru odpowiedniej taryfy oraz mocy umownej,✅ wyboru modelu zakupowego energii dostosowanego do potrzeb swojej firmy,✅ działania instalacji fotowoltaicznej oraz sposobów jej rozliczenia,✅ oceny opłacalności zakupu i montażu elektrowni słonecznej. ✍ ODBIORCY Szkolenie jest…