LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem – szkolenie on-line

✅ Sesja: 21 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. ✍ PRZEBIEG SZKOLENIA ✅ Przekazanie…