fbpx

Analiza finansowa – szkolenie on-line w MS Excel

22 listopada 2024 r., godz. 9.00 – 16.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji. Po zakończonym szkoleniu uczestników będzie potrafił odczytać dane ze sprawozdania finansowego, ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego.

ODBIORCY

Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy, controllerzy oraz osoby odpowiedzialne za analizę finansową oraz ocenę kondycji przedsiębiorstwa.

PROGRAM

1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa i oceny perspektyw jego dalszego funkcjonowania
2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności
3. Wymogi formalne związane ze sprawozdawczością finansową
4. Analiza wstępna sprawozdań finansowych i interpretacja wyników
Wstępna analiza bilansu
Wstępna analiza rachunku zysków i strat
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
5. Model analizy wskaźnikowej
Wskaźniki płynności
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki aktywności
Wskaźniki zadłużenia
Analiza benchmarkingowa
6. Wnioskowanie na podstawie danych finansowych oraz pozostałych
Interpretacja otrzymanych wyników analizy benchamarkingowej
Modele prognostyczne upadłości przedsiębiorstwa
Analiza otoczenia jako uzupełnienie analizy finansowej
Wnioskowanie na podstawie analiz zewnętrznych – wywiad gospodarczy
7. Case study

POBIERZ MATERIAŁY PRZED SZKOLENIEM…
POBIERZ MATERIAŁY PO SZKOLENIU….

PROWADZĄCY

Tomasz Zdziarski
Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym.
Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę
i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa
z sektora usług lotniskowych.

CENA

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top