Analiza finansowa – warsztaty on-line w MS Excel

✅ 7 października 2022 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji. Po zakończonym seminarium uczestników będzie potrafił odczytać dane ze sprawozdania finansowego, ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego. ✍ ODBIORCY Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy,…

Finansowanie i wycena firm typu start–up

Szkolenie in company (dedykowane) ✍ CEL I ZAKRES Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą pozyskiwania finansowania zewnętrznego i metod wyceny firm typu start-up oraz wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami i konsultantami przeprowadzającymi analizy finansowe firmy typu start-up. ✍ ODBIORCY Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do: ➡ osób planujących utworzenie nowego…